Sektor šumarstva, lovstva i vodoprivrede

Pomoćnik ministra za šumarstvo lovstvo i vodoprivredu

Nikola Perković

e-mail: nikola.perkovic@vladahbz.com

Viši samostalni referent za vodoprivredu

Draško Dolić

e-mail: drasko.dolic@vladahbz.com

Stručni savjetnik za lovstvo

Davor Barać

e-mail: davor.barac@vladahbz.com

Stručni suradnik za šumarstvo

Stipe Perković

e-mail: stipe.perkovic@vladahbz.com

1. Lovište “Kovač –Ljubuša”  

2.Lovište “Kamešnica – Grabovica”

3. Lovište “Zavelim”

4. Lovište “Vran”  – GOSPODARSKO LOVIŠTE

5. Lovište “Orlov kuk”

6. Lovište “Kupres – Kiprovača”

7. Lovište “Raduša – Ljubuša”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

8. Lovište “Troglav”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

9. Lovište “Golija – Troglav”

10 Lovište “Kamešnica – Krug planina

11 Lovište “Bunarić”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

12 Lovište “Šator – Glamoč”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

13 Lovište “Mliništa – Paripovac”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

14 Lovište “Staretina – Golija – Polje”

15 Lovište “Uilica – Polje”

16 Lovište “Risovac – Polje”

17 Lovište “Jadovnik”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

18 Lovište “Šator”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

19 Lovište “Ždralovac – Nuglašica”

20 Lovište “Gnjat”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

21 Lovište “Klekovača – Drvar”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

 

22 Lovište “Osječenica – Jadovnik”

Lovište “Vran” - GOSPODARSKO LOVIŠTE

 Lovište “Vran” nalazi se na području općine Tomislavgrad, u okviru šumskogospodarskog područja “Duvanjsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 2020-925 mnv,

d. Površina lovišta: 9 925 hektara

 

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Vran” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), divokoza (Rupicapra rupicapra), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia).

Lovište “Šator - Glamoč”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Šator – Glamoč” nalazi se na području općine Glamoč, nalazi se na području općine Glamoč, u okviru šumskogospodarskog područja “Glamočko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1860-906 mnv

d. Površina lovišta: 16 706 hektara

Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Šator – Glamoč” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

 

Lovište “Jadovnik”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Jadovnik” nalazi se na području općine Bosansko Grahovo, nalazi se na području općine Grahovo, u okviru šumskogospodarskog područja “Grahovskog” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1654-970 mnv,

d. Površina lovišta: 7 145 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Jadovnik” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska -lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus), šljuka šumska (Scolopax rusticola).

Lovište “Šator”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Šator” nalazi se na području općine Bosansko Grahovo, nalazi se na području općine Grahovo, u okviru šumskogospodarskog područja “Grahovsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1873-826 mnv,

d. Površina lovišta: 10 087 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Šator” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska -lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Klekovača - Drvar”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Klekovača – Drvar” nalazi se na području općine Drvar, u okviru šumskogospodarskog područja “Drvarsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1962-882 mnv,

d. Površina lovišta: 12 764 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Klekovača – Drvar” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus), šljuka šumska (Scolopax rusticola).

Lovište “Gnjat”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Gnjat” nalazi se na području općine Bosansko Grahovo, u okviru šumskogospodarskog područja “Grahovsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1854-705 mnv,

d. Površina lovišta: 13 106 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Gnjat” su: divokoza (Rupicapra rupicapra), zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus)

Lovište “Mliništa - Paripovac”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Mliništa – Paripovac” nalazi se na području općine Glamoč, nalazi se na području općine Glamoč, u okviru šumskogospodarskog područja “Glamočko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1631-900 mnv

d. Površina lovišta: 11 275 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Mliništa – Paripovac” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

 

Lovište “Raduša - Ljubuša”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Raduša – Ljubuša” nalazi se na području općine Kupres, u okviru šumskogospodarskog područja “Kupreško” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1675-830 mnv,

d. Površina lovišta: 14 917 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Raduša – Ljubuša” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus aretos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), prepelica (Conturnix coturnix), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), liska crna (Fulica atra), divlje patke (Anatidae sp), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Troglav”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

 Lovište “Troglav” nalazi se na području općine Livno, nalazi se na području općine Livno, u okviru šumskogospodarskog područja “Livanjsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1913-706 mnv,

d. Površina lovišta: 6 352 hektara

Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Troglav” surdivokoza (Rupicapra rupicapra), zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – Iještarka (Terastes bonasia), jarebica kamenjarka – grivna (Alectoris graeca), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Bunarić”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Bunarić” nalazi se na području općine Glamoč, nalazi se na području općine Glamoč, u okviru šumskogospodarskog područja “Glamočko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1650-920 mnv

d. Površina lovišta: 13 387 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Bunarić” su:zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska -lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

 

Lovište “Ždralovac - Nuglašica”

Lovište “Osječenica - Jadovnik”

Lovište “Risovac - Polje”

Lovište “Uilica - Polje”

Lovište “Staretina - Golija - Polje”

Lovište “Kamešnica - Krug planina

Lovište “Golija - Troglav”

Lovište “Kupres - Kiprovača”

Lovište “Orlov kuk”

Lovište “Zavelim”

Lovište “Kamešnica - Grabovica”

Lovište “Kovač -Ljubuša”

Lovište Hrbljine-Kujača