Projekt: Digitalizacija javnih usluga Interreg europe

Dana 05. i 06. lipnja održana je Radionica na temu “Digitalizacija javnih usluga” u sklopu Interreg Europe programa. Ova organizacija okupila je stručnjake iz različitih područja kako bi razmotrili najnovije trendove i prakse u digitalizaciji javnog sektora. Sudionici su razmijenili iskustva i primjere dobre prakse iz svojih regija te raspravljali o izazovima i mogućnostima digitalne transformacije u pružanju javnih usluga. Fokus je bio na implementaciji digitalnih alata i tehnologija radi poboljšanja pristupačnosti, efikasnosti i kvalitete usluga za građane. Kroz interaktivne diskusije, radionica je potaknula razvoj novih ideja i strategija za daljnje unapređenje digitalizacije javnog sektora na regionalnoj i nacionalnoj razini. Ova radionica je održana u Litvi u glavnom gradu Vilnius-u te nam je bilo zadovoljstvo prisustvovati na radionici, i komunicirati sa sudionicima koji imaju iste ili slične probleme s kojima se susreću i u drugim državama. Ova raznolikost sudionika omogućila je bogatu razmjenu iskustava i perspektiva te stvaranje plodnog okruženja za diskusiju i učenje. Predavanje na radionici “Digitalising public sector services”, održalo se na engleskom jeziku, engleski je često korišten jezik za komunikaciju na međunarodnim konferencijama i radionicama kako bi se omogućila maksimalna dostupnost informacija sudionicima iz različitih zemalja koji mogu imati različite jezične pozadine. Izrazit cemo i zadovoljstvo jer smo postalli nova zemlja članica ovog interregovog programa, te zahvalnost na gostoprimstvu i ugodnoj atmosferi te se radujemo nastavku projekta i budućim suradnjama.

Svi mogu doprinijeti digitalizaciji javnih usluga na nekoliko načina:

  1. Korištenjem digitalnih usluga: Aktivno korištenje dostupnih digitalnih platformi za pristup informacijama, podnošenje zahtjeva i dobivanje usluga olakšava njihovo usvajanje i potiče daljnji razvoj digitalnih inicijativa.
  2. Davanjem povratnih informacija: Građani mogu pridonijeti procesu digitalizacije javnih usluga dajući povratne informacije o korisničkom iskustvu s digitalnim platformama. To pomaže u identifikaciji problema i poboljšanju kvalitete usluga.
  3. Edukacijom i osvještavanjem: Edukacija građana o prednostima digitalnih usluga i njihovoj upotrebi može potaknuti veću uključenost i prihvaćanje novih tehnologija u svakodnevnom životu.
  4. Sudjelovanjem u javnim konzultacijama: Građani mogu sudjelovati u javnim konzultacijama o digitalnim inicijativama, pružajući svoje mišljenje i sugestije kako bi se usluge prilagodile njihovim stvarnim potrebama.
  5. Podržavanjem sigurnosti i zaštite podataka: Svjesnost o važnosti sigurnosti i zaštite privatnosti podataka prilikom korištenja digitalnih usluga pomaže u očuvanju povjerenja i integriteta sustava.
  6. Suradnjom s vladinim institucijama: Aktivna suradnja građana s vladinim institucijama može potaknuti razmjenu ideja i informacija te promicati bolje razumijevanje potreba i očekivanja građana u procesu digitalne transformacije.
  7. Promicanjem digitalne pismenosti: Poticanjem razvoja digitalnih vještina u zajednici, posebno među mlađim generacijama i ranjivim skupinama, može se osigurati da svi građani imaju pristup i mogućnosti korištenja digitalnih usluga.

Scroll to Top