Program upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu

Dana 11.lipnja 2024 održana je druga radionica na temu Upravljanje požarima na otvorenom prostoru na zapadnom Balkanu (LFMWB). Kao i na prvu radionicu odazvali smo se i ovom pozivu te nam je zadovoljstvo pridonijeti ovakvoj organizaciji koja za sve nas donosi samo pozitivne stvari i nadamo se daljnjoj suradnji kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini.

Radionici su pored predstavnika ministarstva prisustvovali i predstavnici kantonalnih ministarstva, preduzeća i uprava civilne zaštite koji se bave prevencijom požara.

Projekt “Upravljanje požarima na otvorenom prostoru na zapadnom Balkanu (LFMWB)” je regionalna inicijativa koja ima za cilj poboljšati sustav upravljanja požarima na otvorenom prostoru na području zapadnog Balkana. Ovaj projekt okuplja relevantne dionike iz različitih zemalja regije kako bi surađivali u prevenciji, reakciji i oporavku od požara na otvorenom.

Glavni ciljevi projekta uključuju:

  1. Razmjenu znanja i iskustava između zemalja regije o strategijama prevencije požara na otvorenom prostoru.
  2. Razvoj poboljšanih sustava ranog upozoravanja i reagiranja na požare.
  3. Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i službi za hitne intervencije za učinkovito upravljanje požarima.
  4. Promicanje suradnje između različitih sektora (npr. vatrogasne službe, šumarstvo, zaštita okoliša) radi integriranog pristupa upravljanju požarima.

Osim toga, projekt obuhvaća i edukativne aktivnosti za građane kako bi se povećala svijest o rizicima od požara i važnosti prevencije.

Scroll to Top