POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (;Službene novine F BiH;,broj 35/05)
 i članka 18.b Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj

proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022.godinu

(„Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 5/22, 7/22 i 08-01-20-3304/22), Ministarstvo

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za Potporu mladim poljoprivrednicima s područja Hercegbosanske županije preuzmite OVDJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU na Javni poziv za podnošenje prijava za potporu mladim poljoprivrednicima s područja Hercegbosanske županije preuzmite OVDJE

Izvješće o utrošku dodijeljenih financijskih sredstava POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
preuzmite OVDJE

Scroll to Top