Poljoprivreda

Sve informacije iz sektora poljoprivrede, način poslovanja, suradnike i propise pronaći ćete ovdje.

Sektor poljoprivrede

Sektor poljoprivrede, opis posla. suradnici, propisi.

U Sektoru za poljoprivredu, vrše se slijedeći poslovi: provedba politike razvoja poljoprivrede,
stočarstvo sa ribarstvom i pčelarstvom, ratarstvo sa povrtlarstvom i sjemenarstvom, voćarstvo, zaštita i
ishrana bilja, ekološka poljoprivreda, vršenje poslova koji se odnose na novčane poticaje i projekte u
poljoprivredi, praćenje kretanja u poljoprivrednoj proizvodnji, pripremanje prednacrta, nacrta i
prijedloga propisa kojima se regulira materija iz poljoprivrede i ribarstva, praćenje pojave, kretanja i
mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, kao i proizvodnju i promet sredstava za zaštitu bilja, sudjeluje
u izradi i realizaciji posebnih programa razvoja pojedinih grana poljoprivrede, određivanje i davanje
stručnih mišljenja na elaborate o procjeni šteta izazvanih elementarnim nepogodama u poljoprivredi,
provedba zaključka Skupštine Hercegbosanske županije (u daljem testu: Skupština) i Vlade
Hercegbosanske županije (u daljem testu: Vlada) koji se odnose na poslove poljoprivrede, vršenje
poslova iz slatkovodnog ribarstva, pružanje pomoći mjerodavnim tijelima u vođenju upravnih i stručnih
poslova iz oblasti poljoprivrede i novčanih poticaja u poljoprivredi, donošenje stručnih uputa i
objašnjenja za pravilnu primjenu propisa iz oblasti poljoprivrede, novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu, obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz zakona i
drugih propisa.

Sektor poljoprivrede
Tel/Fax: (+387) 034/200-364

Pomoćnica Ministra za poljoprivredu
Ankica Čečura
e-mail: ankica.cecura@vladahbz.com

   Odsjek za poljoprivredu
Šef odsjeka za poljoprivredu
Silvija Jozić
e-mail: silvija.jozic@vladahbz.com

Stručni savjetnik za biljnu i animalnu proizvodnju
Ivica Badrov
e-mail: ivica.badrov@vladahbz.com

Stručni suradnik za novčane potpore u animalnoj proizvodnji
Mirela Vidović
e-mail: mirela.vidovic@vladahbz.com


Stručni savjetnik za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Božana Nenadić
e-mail: bozana.nenadic@vladahbz.com

Odsjek za poljoprivrednu savjetodavnu službu i uzgojno selekcijski rad

Sef odsjeka
Marko Bandov
e-mail: marko.bandov@vladahbz.com

Stručni savjetnik za uzgojno selekcijski rad i savjeovanje u poljoprivredi
Tihomir Milanović
e-mail: tihomir.milanovic@vladahbz.com

Stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju i savjetovanje u poljoprivredi
Boško Brčić
e-mail:  bosko.brcic@vladahbz.com

Stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju i savjetovanje u poljoprivredi
Miroslav Džepina
e-mail: miroslav.dzepina@vladahbz.com

Stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju i savjetovanje u poljoprivredi
Vladimir Dado Majić
e-mail:  vladimir.dado.majic@vladahbz.com


Odsjek za ruralni razvoj i upravljanje poljoprivrednim zemljištem
 

Šef odsjeka za ruralni razvoj i upravljanje poljoprivrednim zemljištem
Sanja Petrović
e-mail: sanja.milic@vladahbz.com

Stručni savjetnik za upravljanje projektima ruralnog razvoja
Ante Magić
e-mail: ante.magic@vladahbz.com

Stručni suradnik za ruralni razvoj
Jasmin Džebo
e-mail: jasmin.dzebo@vladahbz.com

 • ZAKON o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 2/10)
 • ZAKON o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 52/09)
 • ZAKON o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednoga i šumskog bilja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 31/00)
 • ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 55/01 i 31/14)
 • ZAKON o stočarstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 66/13)
 • ZAKON o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 42/10)
 • ZAKON o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 88/077/13 4/10)
 • PRAVILNIK o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (”Službene novine F BiH” broj: 42/08)
 • PRAVILNIK o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta (”Službene novine F BiH” broj: 38/11)
 • PRAVILNIK o obračunavanju i plaćanju naknada za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje (”Službene novine F BiH” broj: 14/10)
 • PRAVILNIK o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednoga zemljišta (”Službene novine F BiH” broj: 10/10)
 • PRAVILNIK o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknada za obavljene obvezne kontrole pošiljki mineralnih gnojiva pri uvozu u F BiH (”Službene novine F BiH” broj: 2/10)
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države (”Službene novine F BiH” broj: 78/09)
 • PRAVILNIK o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu (”Službene novine F BiH” broj: 72/09)
 • PRAVILNIK o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metodi njihova ispitivanja (”Službene novine F BiH” broj: 72/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati znanstveno-stručne institucije i laboratoriji za vršenje poslova izradbe projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta (”Službene novine F BiH” broj: 39/10)
 • PRAVILNIK o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednoga zemljišta u kategorije pogodnosti (”Službene novine F BiH” broj: 43/11)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti skladištenja žitarica (”Službene novine F BiH” broj: 2/13)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje prerade žita u mlinovima (”Službene novine F BiH” broj: 81/06,)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda (”Službene novine F BiH” broj: 81/06 i 60/12 )
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda (”Službene novine F BiH” broj: 34/03 i 95/07)
 • PRAVILNIK o načinu vođenja matičnih knjiga, registara i prijava te uvjetima koje trebaju ispunjavati domaće životinje da bi bile upisane u matičnu knjigu i registar (”Službene novine F BiH” broj: 21/14)
 • PRAVILNIK o obliku, načinu vođenja registra i obrazac prijave za upis uzgajivača uzgojno vrijednih životinja (”Službene novine F BiH” broj: 21/14)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju rakija i voćnih vina (”Službene novine F BiH” broj: 2/14)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (”Službene novine F BiH” broj: 2/13 i 86/13)
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra(”Službene novine F BiH” broj: 102/13)
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (”Službene novine F BiH” broj: 95/15)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju kakaa, čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda(”Službene novine F BiH” broj: 30/15)
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u registru poljoprivrednih savjetodavnih službi (”Službene novine F BiH” broj: 38/15)
 • PRAVILNIK o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (”Službene novine F BiH” broj: 38/15)
 • PRAVILNIK o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (”Službene novine F BiH” broj: 60/14 i 75/14)
 • PRAVILNIK o metodama savjetodavnog rada (”Službene novine F BiH” broj: 44/14)
 • PRAVILNIK o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu vođenja vinarske evidencije (”Službene novine F BiH” broj: 30/14)
 • PRAVILNIK o postupcima i metodama organoleptičkog ocjenjivanja vina (”Službene novine F BiH” broj: 88/13)
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog katastra (”Službene novine F BiH” broj: 107/12)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju keksa i proizvoda srodnih keksima (”Službene novine F BiH” broj: 3/14)
Scroll to Top