Odsjek za veterinarstvo

Odsjek za veterinarstvo

Poslovi iz oblasti veterinarstva vrše se u okviru Odsjeka za veterinarstvo

Poslovi iz oblasti veterinarstva vrše se u okviru Odsjeka za veterinarstvo i to: provedba politike
iz oblasti veterinarstva, organizira rad veterinarskih ustanova i razvoj veterinarske djelatnosti, uvid u
stanje, poduzima mjere za zdravstvenu zaštitu životinja, naročito u odnosu na mjere za suzbijanje i
iskorjenjivanje zakonom određenih i drugih zaraznih bolesti životinja, kao i stavljanje u promet lijekova
koji se upotrebljavaju u veterini, poduzimanje mjera za zaštitu zdravlja ljudi od bolesti koje se na ljude
mogu prenijeti sa životinja ili sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla, sudjeluju u
pripremanju stručnih rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz oblasti veterinarske djelatnosti,
obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz zakona i drugih propisa.

Popis objekata upisanih u Jedinstveni registar odobrenih i registriranih objekata u Federaciji BiH


Odsjek za veterinarstvo

Tel/Fax: (+387) 034/200-364

Šefica odsjeka za veterinarstvo
Dubravka Puđa
e-mail: dubravka.puda@vladahbz.com

Stručni savjetnik za veterinarsku epidemiologiju i zarazne bolesti životinja
Sanela Pivčić
e-mail: sanela.pivcic@vladahbz.com

 • ZAKON o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine F BiH” broj: 46/00)
 • ZAKON o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02)
 • ZAKON o zaštiti dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/09)
 • ZAKON o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/04)
 • ZAKON o općoj sigurnosti proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj: (102/09)
 • ZAKON o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju  (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/08)
 • PRAVILNIK o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 87/07)
 • PRAVILNIK o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/12 8/14)
 • PRAVILNIK o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/13)
 • PRAVILNIK o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/12 )
 • PRAVILNIK o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/035/10)
 • Pravilnik o uvjetima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/16)
 • PRAVILNIK o označavanju i kontroli kretanja životinja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/1079/10 i 25/11103/1141/12)
 • PRAVILNIK o mjerama kontrole bruceloze malih preživara (“Službeni glasnik BiH”, broj: 43/09 i 83/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima zdravlja životinja koje se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/11)
 • ODLUKA o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova (“Službeni glasnik BiH”, broj: 5/04)
 • ODLUKA o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/05)
 • ODLUKA o načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH”, broj: 82/06 79/09)
 • NAPUTAK o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/09)
 • PRAVILNIK o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/10)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (“Službeni glasnik BiH”, broj: 20/10)
 • PRAVILNIK o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/10)
 • PRAVILNIK o držanju opasnih životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/10)
 • PRAVILNIK o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10)
 • PRAVILNIK o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10)
 • PRAVILNIK o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci (“Službeni glasnik BiH”, broj:18/12)
 • PRAVILNIK o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/09)
 • PRAVILNIK o standardima za stavljanje jaja na tržište (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/10)
 • PRAVILNIK o proizvodima od mlijeka i starter kulturama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o sirovom mlijeku (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o provedbi plana praćenja-monitoringa hrane (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o mazivim mastima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o jestivim kazeinima i kazeinatima(“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/11)
 • PRAVILNIK o proizvodima od jaja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 • PRAVILNIK o brzo smrznutoj hrani za prehranu ljudi (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 • PRAVILNIK o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začina (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 • PRAVILNIK o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH” broj: 37/0965/10 i 25/11)
 • PRAVILNIK o aktivnim i integralnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom (“Službeni glasnik BiH” broj: 25/11)
 • PRAVILNIK o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12)
 • PRAVILNIK o kvaliteti voćnih vina (“Službeni glasnik BiH”, broj: 68/14)
 • PRAVILNIK o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za prehranu ljudi “Službeni glasnik BiH”, broj: 82/13)
Scroll to Top