Održan  sastanak predstavnika Seljačkog saveza, Udruženja poljoprivrednika F BIH i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ.

Dana 21.12 u Livnu je održan  sastanak predstavnika Seljačkog saveza, Udruženja poljoprivrednika F BIH i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ.

Teme sastanka  bile su: izvješće o realizaciji utroška sredstva  Federalnog programa potpora poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.g., nacrt  programa za 2023. te aktivnosti  Ministarstva poljoprivrede HBŽ.

Na sastanku je posebno istaknuta potreba žurnog usvajanja proračuna Federalane vlade kako bi  što prije stupio na snagu Federalni program potpora poljoprivrednoj proizvodnji.

Također je istaknuta potreba osnivanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi kako bi se ubrzao proces plaćanja potpora u poljoprivredi od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede. Naime, zbog propisa i procedura koje su  trenutno važeće, poljoprivredni proizvođači čekaju minimalno 2 mjeseca na isplatu potpora nakon odobrenja potpore. Navedena agencija uspješno radi u entitetu RS kao i u RH, te njihovi poljoprivrednici znatno ranije dobiju sredstva te posluju uspješnije.

Ministar poljoprivrede HBŽ Božo Perić, predstavio je  programa potpora u HBŽ za tekuću godinu. Posebno je naglasio potpore za proljetnu i jesensku sjetvu putem kojih je omogućeno poljoprivrednim proizvođačima ostvarivanje prava na potpore na površinama kod kojih nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Predstavnici navedenih udruženja su pohvali način na koji je to omogućeno i smatraju da se isti princip treba uvesti i u ostatku Federacije.

Na kraju sastanka usvojeni su zaključci koji će biti upućeni prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede u cilju donošenja što kvalitetnijeg budućeg Programa potpora u poljoprivrednoj proizvodnji.

\"\"
Scroll to Top