Objavljen Javni poziv za digitalnu transformaciju poduzeća u sektoru poljoprivrede

Projekt EU4BusinessRecovery, koji financiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja namijenjena digitalnoj transformaciji poduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3,1 milijun KM, Europska unija će podržati ulaganja u digitalizirane poslovne prakse i standarde s ciljem jačanja unutarnjih kapaciteta poduzeća u sektoru poljoprivrede, s ciljem potpore oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti poduzeća.

Tko se može prijaviti?

Mikro, mala i srednja poduzeća koja se aktivno bave uzgojem i/ili preradom voća, uključujući sadni materijal, vinogradarstvom i maslinarstvom te uzgojem i/ili preradom povrća, mlijeka, mesa, jaja, ribe, žitarice, gljive, mogu se prijaviti na javni poziv., bilje, ljekovito bilje i/ili med.

Sredstva potpore po zahtjevu mogu iznositi od 10.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova. Za svaki projekt prijavitelj mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, dok će projekt financirati maksimalno 85% ukupnog iznosa putem mjera potpore. Prihvatljiva ulaganja i troškovi odnose se na nabavu opreme, strojeva, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za upravljanje, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, stručne i konzultantske usluge.

Projektni koncepti s potrebnom dokumentacijom moraju se dostaviti isključivo putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba do 08.08.2022. godine.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte Smjernice za podnosioce prijava  koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave.

Korak 2: Pripremite popratnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv:

Prilog 1: Obrazac koncept projekta
Prilog 2: UN globalni principi

Korak 3: Ukoliko su predloženi projektni koncepti odabrani kroz prvi korak evaluacije, prijavitelj se obvezuje sudjelovati u programu tehničke pomoći, gdje će zajedno s timom stručnjaka iz područja digitalizacije angažiranim na Projektu, a na temelju dostavljenih koncepata, biti uključen u program tehničke pomoći. unaprijedit će dostavljene prijedloge i pripremiti cjelovite projekte koji će pridonijeti ostvarenju ciljeva javnog poziva i očekivanih rezultata.

Sudjelovanje u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski obvezu financiranja. Po ovom javnom pozivu mogu se financirati samo oni prijavitelji koji nakon dostave cjelovitog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane povjerenstva.

Dodatna pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se dostaviti putem e-maila: eu4businessrecovery@undp.onmicrosoft.com u periodu od 14.07.2022. do 04.08.2022. godine. Na sve upite pristigle prije i nakon navedenog roka nećemo odgovoriti. Prije postavljanja pitanja zainteresirani prijavitelji trebaju pažljivo pročitati dokument Upute za prijavitelje te postojeća pitanja i odgovore vezana uz ovaj javni poziv. Projekt neće odgovoriti na pitanja na koja je već odgovoreno.

Scroll to Top