Obavijest za voćare

Zbog mogućnosti pojave infekcije koja je uzročnik krastavosti (Venturia inaequalis) lista i plodova voća, poželjno je u narednim danima nasade jabuka zaštititi jednim od preventivnih fungicida: Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Polyram DF, Scab 80 WG ili Kastor. Ukoliko se zbog povoljnih klimatskih prilika ostvari infekcija i dođe do pojave bolesti, tretiranje nasada poželjno je izvršiti jednim od kurativnih pripravaka: Score 250 EC, Difcor EC, Argo EC, Indar 5 EW, Sercadis Plus ili Difenzone EC. U slučaju pojave lisnih ušiju može se koristiti pripravak Teppeki 500 WG ili Pirimor 50 WG. Na lokalitetima gdje se bilježi let jabučnog savijača može se koristiti jedan od pripravaka: Coragen 20 SC, Runner 240 SC ili Affirm WG.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Scroll to Top