OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA 2023. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ovim putem ponovo obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru     ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2023. godine.

Proizvođači koji se bave pčelarskom proizvodnjom moraju ažurirati  podatake u Registru pčelara i pčelinjaka.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće moći  ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg ili novog Pravilnika.

Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina izdaju  P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane .

Rokovi za dostavljanje P-1 obrazaca u Ministarstvo u tekućoj godini , temeljem važećeg Pravilnika su :

  • Biljna proizvodnja

– Proizvodnja krušnih žitarica-01.01.-15.05.

– Proizvodnja stočnog ječma, zobi, tritikala, – 01.01.-15.05.

– Proizvodnja krmnog bilja( silaža, grašak, grahorice, itd ) – 01.01.-30.05.

– Proizvodnja uljarica ( uljana repica, soja, suncokret) – 01.01.-15.05.

– Proizvodnja povrća – 01.01.-31.05.

– Proizvodnja grožđa i maslina- 01.01.-01.06.

– Proizvodnja heljde- 01.01.-15.06.

– Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja- 01.01.-15.06.

– Proizvodnja sjemena strnih žitarica – 01.01.-15.05.

– Proizvodnja sjemena kukuruza soje suncokreta- 01.01.-01.06.

– Proizvodnja sjemenskog krumpira- 01.01.-30.06.

         A. ANIMALNA PROIZVODNJA

– Proizvodnja svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka- 01-01. – 10.04.

– Tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja- 5 dana od useljenja posljednjeg         

          grla u turnus

– Tov junadi od teladi iz uvoza- 5 dana od useljenja posljednjeg         

         grla u turnus

– Uzgoj rasplodnih junica- 01.01.-15.08. ; starosti 14-26 mjeseci

– Uzgoj goveda u sustavu krava tele – 01.01.-15.08.

– Uzgoj rasplodne stoke ( ovce, koze)- 01.01.-15.05.

– Proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja

                       – Prijava početka tova -5 dana nakon završetka karantene  

                       -Prijava završetka -10 dana prije završetka tova

– Uzgoj rasplodnih krmača- 01.01.-31.05.

– Pčelarska proizvodnja- 01.01.-15.05.

– Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina- 01.01.-01.06.

Za predani Obrazac P-1 s dokumentacijom, poljoprivredni proizvođači će dobiti potvrdu s datumom prijema pisarnice,  kako bismo izbjegli sve probleme oko predaje istih u tekućoj godini.

      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA HBŽ

Scroll to Top