OBAVIJEST – Podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja

Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele financijskih potpora po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/23), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva izdaje

OBAVIJEST

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja  u 2023. godini

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika financijskih potpora s uvjetima i rokovima podnošenja zahtjeva za potporu prema modelu ruralnog razvoja iz Programa  financijskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu .

Podaci o korisnicima, opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja u 2023. godini, prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, minimalna i najveća vrijednost ulaganja, osnovni i dodatni iznos potpore, mjere i dokumenti. u prilogu Obrazac zahtjeva nalazi se u  Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane potpore prema modelu ruralnog razvoja  ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 52/23).

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti  ovdje .

 Rokovi prijave:

Početni rok za podnošenje zahtjeva je naredni dan od dana objave ove obavijesti, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu je  5. kolovoza 2023. godine , osim za investicije financirane putem kreditne linije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kada je rok 1. kolovoza 2024. godine.

IZVOR: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva
https://fmpvs.gov.ba/2023/07/12/obavijest-podnosenje-zahtjeva-za-podrsku-po-modelu-ruralnog-razvoja-3/

Scroll to Top