ROKOVI – Podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja

Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele financijskih potpora po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/23), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstvo izdaje

OBAVIJEST

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja  u 2023. godini

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika financijskih potpora s uvjetima i rokovima podnošenja zahtjeva za potporu prema modelu ruralnog razvoja iz Programa  financijskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu .

Podaci o korisnicima, opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja u 2023. godini, prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, minimalna i najveća vrijednost ulaganja, osnovni i dodatni iznos potpore, mjere i dokumenti. u prilogu Obrazac zahtjeva nalazi se u  Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane potpore prema modelu ruralnog razvoja  ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 52/23).

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti  ovdje .

 Rokovi prijave:

Početni rok za podnošenje zahtjeva je naredni dan od dana objave ove obavijesti, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu je  5. kolovoza 2023. godine , osim za investicije financirane putem kreditne linije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kada je rok 1. kolovoza 2024. godine.

BILJEŠKA:

Isplate sredstava za sve mjere iz ove obavijesti vršit će se putem transakcijskih računa navedenih u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava i naručitelja Svi klijenti koji podnose zahtjeve za financijsku potporu trebaju ažurirati podatke o transakcijskom računu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava i naručitelja u nadležne općinske službe.

Pozivamo korisnike mjera:

  • ulaganje u poljoprivredne strojeve i priključke (čl. 20.)
  • ulaganje u poljoprivrednu opremu za biljnu proizvodnju, stočarstvo ili ribarstvo (čl. 21.)
  • ulaganje u rasplod (čl. 22.)
  • ulaganje u građevinske objekte na PG (čl. 23.)
  • ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada (čl. 24.)
  • ulaganje u pripremu za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje standarda zaštite okoliša (čl. 25.)
  • ulaganje u građevinske objekte i opremu za prehrambenu industriju (čl. 26.)
  • ulaganja putem kreditne linije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (čl. 27.)
  • certificiranje ulaganja u ekološku proizvodnju (čl. 28.)

koji se provode temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja financijskih potpora po modelu ruralnog razvoja, upoznati se s dolje navedenim propisima koji su važni za provedbu aktivnosti u okviru navedenog. navedene mjere:

Scroll to Top