OBAVIJEST o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

OBAVIJEST

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu prema modelu ruralnog razvoja u 2024

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika financijskih potpora (klijenti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i/ili Upisnik klijenata) s uvjetima i rokovima podnošenja zahtjeva za potporu temeljem modela ruralnog razvoja iz Programa Novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 25/24 i 33/24 ).

Podaci o korisnicima, opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja 2024., prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, minimalna i najveća vrijednost ulaganja, osnovni i dodatni iznos potpore, maksimalni iznos. potpore, mjere i dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu dodjele financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24.). ) .

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Rokovi prijave:

Početni rok za podnošenje zahtjeva je sljedeći dan od dana objave ove obavijesti, a konačni rokovi za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije za potporu po mjerama su:

 • Ulaganja u poljoprivredne strojeve i priključke za biljnu proizvodnju ili stočarstvo je 05. 06. tekuće godine,
 • Ulaganja u opremu za biljnu proizvodnju , stočarstvo ili ribarstvo je 05.06
 • Ulaganja u nabavku rasplodnog grla su 05.08 .
 • Ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada su 05.08 .
 • Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u izrazito siromašnim područjima s nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom je 05. 08 . Trenutna godina,
 • Investicije za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika je 05.08 .
 • Certifikacija ekološke proizvodnje je 05.08 . Trenutna godina,
 • Ulaganja u izgradnju, proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu je 05.10 .
 • Ulaganja u građevinske objekte na poljoprivrednim gospodarstvima u pripremi za legalizaciju ili ispunjavanje ekoloških standarda je
  5. istopada tekuće godine,
 • Investicije u građevinske objekte i opremu za prehrambenu industriju su 5. listopada tekuće godine.

Za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i prehrambenu industriju u suradnji s Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za kredit i propisana dokumentacija podnosi se u skladu s rokovima navedenim na web stranici Razvojne banke Federacije BiH i Hercegovine.

BILJEŠKA:

Uplate sredstava za sve mjere iz ove obavijesti vršit će se putem transakcijskih računa navedenih u Registru klijenata. Svi klijenti koji podnose zahtjeve za financijsku potporu trebaju ažurirati podatke o transakcijskim računima u Registru klijenata u nadležnim općinskim uredima.

Scroll to Top