Obavijest o ažuriranju liste stoke u RPG i  podnošenju P-1 obrazaca sa dokumentacijom za otkup i preradu mlijeka  u 2023. godini

Poštovani,

S obzirom da se proizvodnja mlijeka odvija u kontinuitetu, potrebno je da obavijestite svoje kooperante da u 2023.godini trebaju ažurirati listu stoke u Registru poljoprivrednih proizvođača u općinskim odjelima gospodarstva najkasnije do 31.03.2023. godine ukoliko žele ostvariti pravo na federalnu novčanu potporu za proizvodnju mlijeka u 2023. godini.

Temeljem važećeg Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu potpore proizvodnji („Službene novine FBiH“, 32/17, 34/17-ISP, 55/17, 56/18, 24/20, 32/21, 54/21 i 46/22 ), nakon ažuriranja podataka kooperanti trebaju dostaviti u županijsko ministarstvo Obrazac P-1 za proizvodnju mlijeka izdat od ovlaštenog općinskog djelatnika za upis u RPG najkasnije do 10.04.2023. godine.

Uz Obrazac -P1 trebaju dostaviti i propisanu dokumentaciju s tim da su obvezni na P-1 obrascu upisati  ušne markice mliječnih grla .

Kooperanti koji ne ažuriraju podatke u Registru poljoprivrednih proizvođača u 2023. godini do 31.03.2023. godine i ne dostave P1-Obrazac s popisanim ušnim markicama muznih grla  u županijsko ministarstvo  do 10.04.2023. godine neće moći ostvariti pravo na federalnu novčanu potporu za proizvodnju mlijeka.

Popis kooperanata,  koji su do kraja tekućeg mjeseca u periodu od 1.- 3. mjeseca dostavili P-1 Obrazac u županijsko ministarstvo,  dostavit ćemo Vam putem elektronske pošte kako biste mogli kontrolirati tko nedostaje i obavijestiti iste da na vrijeme odrade sve gore navedene radnje. Iste podatke sa BPG brojem možete koristiti pri izradi tabele za IV/kv 2022. godine za koji je završen otkup mlijeka.  Napominjemo Vam da je obveza u propisanoj excel tabeli upisati samo one kooperante koji su ispunili uvjet  proizvodnje i prodaje (minimalno 500 litara mjesečno koji se zbrajaju u  kvartalnom otkupu ).

Kooperanti koji u jednom kvartalu imaju za jedan mjesec isporučeno mlijeko ispod 500 litara nemaju  pravo na federalnu premiju za taj mjesec te ukoliko isporučeni litri za preostala 2 mjeseca ili 1 mjesec iznose min 500 litara  i više isti se zbrajaju i obračunavaju u kvartalnim zahtjevima.

Zahtjeve s propisanom dokumentacijom za kvartalnu proizvodnju dostavljate najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni kvartal, s tim da ćete biti obavješteni o datumu usvajanja Programa za 2023. godinu nakon koje dostavljate zahtjev za IV/kv 2022. godine.

O svim eventualnim izmjenama po pitanju gore navedene obavijesti bit ćete naknadno obaviješteni.

S poštovanjem.

Scroll to Top