Obavijest – lovišta u Hercegbosanskoj županiji

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije sukladno članku 88. Zakona o lovstvu FBiH preuzima brigu o uzgoju i zaštiti divljači u gospodarskim  lovištima „Bunarić“, „Šator-Glamoč“, „Gnjat“, „Šator“, „Jadovnik“, „Troglav“, „Vran“, „Raduša-Ljubuša“ i „Klekovača – Drvar“ i sportsko-gospodarskom lovištu „Mliništa-Paripovac“, od dana 24. ožujka 2023. godine, a koju će provoditi preko Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije.

Ovim putem obavještavamo širu javnost a posebno sve korisnike lovišta koji graniče s ovim područjima da povećaju aktivnosti lovočuvarske službe budući da divljač koristi dnevne i sezonske migracije kako bi ujedno zaštitilo divljač koja dolazi iz navedenih lovišta.

Sve uočene nepravilnosti i sumnjive aktivnosti pojedinaca potrebno je prijaviti nadležnim institucijama.

Scroll to Top