O ministarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavlja upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonima federacije i županije stavljeni u nadležnost i to: unapređenje poljoprivredne proizvodnje, zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta, zaštita poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina, korova, proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala, prehrambena industrija, industrija stočne hrane, industrija pića, proizvodnja, otkup i industrijska prerada duhana, unapređenje stočarstva, zdravstvena zaštita životinja i kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porijekla, stočne hrane i vode, ribarstvo, unapređenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj i zaštitu šuma, stanje drvnog fonda, exploatacija šuma, pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša, lovstvo i lovno gospodarstvo, režim voda, vodoprivredne planove, zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja, uporabu i korištenje voda, kvaliteta voda i vodoopskrbu, hidromeriolaciju, obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim i županijskim zakonima i drugim propisima.

Tajnik ministarsva

Marko Barać

 e-mail: marko.barac@vladahbz.com

Savjetnik ministra

Zdravko Erceg

Kabinet Ministra

Šef kabineta ministra

Jako Krezo

e-mail: jako.krezo@vladahbz.com

Stručni savjetnk za pravne poslove

Snježana Vukadin

e-mail: snjezana.vukadin@vladahbz.com

Stručni suradnik za ekonomsko financijske poslove

Suzana Perkovic

e-mail: suzana.perkovic@vladahbz.com

Viši referent za administrativno tehničke poslove

Dražena Padro

e-mail: drazena.padro@vladahbz.com

Zaposlenici

Referent za operativno-tehničke poslove

Danijel Krivić

e-mail: danijel.krivic@vladahbz.com