MINISTAR BOŽO PERIĆ ODRŽAO RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA ŽVL-A HBŽ-A, LSHB-A I UPRAVE ZA ŠUMARSTVO HBŽ-A

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije gosp. Božo Perić održao je danas radni sastanak s predstavnicima Županijskog vijeća za lovstvo HBŽ-a, predstavnicima Lovačkog saveza Herceg Bosne, te predstavnicima Uprave za šume Hercegbosanske županije. U ime ŽVL-a HBŽ-a sastanku su nazočili gosp. Denis RaičMatej Bartulica te prof. dr. sc. Mate Buntić kao član Vijeća i kao dopredsjednik LSHB-a. U ime Lovačkog saveza Herceg Bosne sastanku je nazočio tajnik Saveza gosp. Ivica Lučić, a u ime Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije sastanku je nazočio direktor Uprave gosp. Josip Kujundžija. Osim navedenih, sastanku su nazočili i gosp. Davor Barać – stručni suradnik u Ministarstvu te gosp. Marko Barać – tajnik u Ministarstvu.

Teme sastanka su bile izrada nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije, suradnja Ministarstva s korisnicima lovišta, napose lovačkim udrugama/društvima, problemi s kojima se udruge susreću u gospodarenju lovištima te mogućnosti bolje promocije lovstva, rada udruga i rada Lovačkog saveza Herceg Bosne. Glede Nacrta zakona o lovstvu HBŽ-a istaknuto je da je tekst nacrta Zakona u najvećoj mjeri definiran i usuglašen s prijedlozima izmjena i dopuna koje su dostavljene u ime LSHB-a i ŽVL-a HBŽ-a. Svrha izrade i donošenja Zakona je bolje funkcioniranje sektora lovstva na području Hercegbosanske županije kako bi se očuvao i unaprijedio biodiverzitet lovišta, suradnja korisnika lovišta s lokalnom zajednicom, općinama, gradovima i Ministarstvom, ali isto tako bolje i učinkovitije gospodarenje lovištima na području HBŽ-a koje ima velike potencijale po pitanju razvoja lovstva u gospodarske, turističke ali i edukativne svrhe.

Glede suradnje Ministarstva, kako s udrugama i a isto tako i s Lovačkim savezom Herceg Bosne, istaknuto je da je suradnje bilo, ali ne na onoj razini na kojoj bi ona trebala biti. S ciljem poboljšanja suradnje s Ministrom, razgovaralo se oko određenih konkretnih koraka kako bi se ta suradnja poboljšala u vidu učestalije komunikacije glede vitalnih pitanja za lovstvo između Ministarstva, korisnika lovišta kao i Lovačkog saveza Herceg Bosne kao krovne institucije koja okuplja hrvatski lovački korpus u BiH. S tim u vezi, razgovaralo se i o mogućnosti raspisivanja javnih poziva za korisnike lovišta s ciljem uređenja lovišta, osobito u pogledu jačanja kapaciteta lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, jer korisnici lovišta, napose lovačke udruge, izravno ili pak neizravno doprinose gospodarskom rastu i punjenu proračuna, općina, gradova, Županije kao i Federacije. Ministar je iskazao potporu ovakvoj inicijativi i obećao da će Vlada HBŽ-a sukladno svojim mogućnostima poduprijeti projekte koje doprinose jačanju navedenih kapaciteta.

Na sastanku je bio riječi i o problema koji opterećuju rad lovačkih udruga/društava predstavnici ŽVL-a HBŽ-a su na prvom mjestu istaknuli štete od divljači, osobito na javnim prometnicama, gdje se u pravilu presuđuje na štetu korisnika lovišta. Posljedica takve sudske prakse u HBŽ-u je ta da su brojne lovačke udruge dovedene pred rub opstanka te im preostaju dvije mogućnosti: ili vratiti lovišta natrag Ministarstvu ili zauzeti javne prometnice kako bi spriječili mogući nastanak šteta od divljači. Predstavnici su također istaknuli da su svjesni činjenice da se Ministar ne može niti smije miješati u rad sudova, ali isto tako da je njihova dužnost ukazati na dugoročni i dalekosežni problem koji imaju s trenutnom sudskom praksom u HBŽ-u glede načina tretiranja stranaka u postupku.

Što se tiče promocije lovstva, Ministar je istaknuo da svi koji su vezani uz sektor lovstva, trebaju se aktivnije uključiti u svrhu promocije održivog lovstva kroz plasiranje pozitivnih lovnih, ali i drugih sadržaja putem medijskog izvještavanja, održavanja raznih edukativnih radionica, seminara, skupova i sl. Po ovome pitanju, tajnik LSHB-a gosp. Ivica Lučić je istaknuo da Savez već godinama provodi edukaciju lovaca kroz održavanje predavanja iz lovstva, lovačke ispite, ispite za lovočuvare, te obuku lovaca za početni pregled odstrijeljene divljači. Osim toga, Lučić je istaknuo da Savez u skorije vrijeme planira održati i program edukcije i polaganje za ocjenjivače trofeja divljači kao i prezentaciju plana i programa upravljanja mrkim medvjedom na uzgojnome području Hercegbosanske županije.

Sastanak je završio u pozitivnom ozračju i zadovoljstvu svih sudionika sastanka s vjerom da će se dosadašnja suradnja između Ministarstva, korisnika lovišta i Lovačkog saveza Herceg Bosne dići na jednu višu razinu u cilju održivog gospodarenja lovištima i jačanju svijesti o važnosti lovstva, lovačkih udruga, kao i ostalih korisnika lovišta u svrhu očuvanja i poboljšanja bioraznolikosti područja Hercegbosanske Županije.

Scroll to Top