JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federacije BiH (“Službene novine
Fedearcije BiH”, broj: 35/05 ), točke 6. Programa utroška sredstava kapitalnih transfera, “Potpore
općinama – vodoprivreda” te Odluke Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-96-1/24 od 18. travnnja 2024 godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava (općina i
grada) s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na
području Hercegbosanske županije sukladno Programu .utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora
općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu.

Obrazac zahtjeva za prijavu projekata -“OPP obrazac”, će biti objavljen na web stranici Vlade
Hercegbosanske županije www.vladahbz .com, na web stranici Ministarstva www.mpvs-hbz.gov.ba, te se
istimožepreuzeti uprostorijama Ministarstva.
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektoršumarstva, lovstva i vodoprivrede
ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

Kompletan dokument javnog poziva preuzmite OVDJE

Obrazce za javni poziv preuzmite OVDJE

Scroll to Top