Javni poziv za poboljšanje učinkovitosti industrijskih resursa i kružnih lanaca vrijednosti u sektoru poljoprivrede i prehrane

U sklopu projekta EU4AGRI-Recovery koji financira Europska unija, u četvrtak, 1. rujna 2022. objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru investicijske potpore za poboljšanje učinkovitosti industrijskih resursa i kružnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenoj djelatnosti. sektor.
 
Ovim Javnim pozivom Europska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene subjekte koji svoje poslovanje žele usmjeriti na resursno učinkovitu i čistiju proizvodnju kroz zelene, digitalne i kružne modele poslovanja, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontroliranog korištenja prirodnih resursa i uvođenje dobrih praksi.

Tko se može prijaviti na ovaj Javni poziv? 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti obrti, samostalni poduzetnici, zadruge te mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koji su registrirani najkasnije godinu dana prije objave ovog Javnog poziva. .

U okviru ovog Javnog poziva dostupno je 2,8 milijuna KM , a sredstva potpore po zahtjevu mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM. Obvezno financijsko sudjelovanje prijavitelja iznosi 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Javni poziv objavljen je 1. rujna 2022. godine, a prijave se mogu podnositi od 13. rujna 2022. godine, a rok za prijave je 14. listopada 2022. godine do 17:00 sati. 

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za dostavu prijava https://javnipoziv.undp.ba/   kojeg osigurava EU4AGRI projekt. Slanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mailom, poštom, faksom i sl.) nije prihvatljivo te se prijave podnesene na ovaj način neće razmatrati.  

Upute za korištenje online platforme nalaze se na:  javnipoziv.undp.ba .

Svi zainteresirani Javnom pozivu mogu pristupiti putem službene web stranice projekta  www.eu4agri.ba .

Promocija Javnog poziva vršit će se putem društvenih mreža i realizacijom info sesija u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Mjesta i datumi ovih info sesija bit će objavljeni na službenoj web stranici projekta  www.eu4agri.ba .

Prva online INFO sesija održat će se u petak,  9. rujna u 11:00 sati , putem Facebook stranice  EU4AGRI .

Dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom možete postaviti putem obrasca za upite na web stranici projekta  https://eu4agri.ba/postavi-pitanje  u periodu od 12.09. do 07.10.2022. godine ,  do 16:00 sati .  Na sva pitanja koja pristignu prije ili nakon navedenog roka nećemo odgovoriti.

Korak 1: Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument  Upute za prijavitelje  koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave.

Korak 2: Popratna dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1 – Obrazac za prijavu

Dodatak 2 – Globalna načela UN-a

Prilog 3 – Obrazac prijedloga projekta

Prilog 4 – Pismo namjere o sufinanciranju

Prilog 5 – Izjava o broju radnih mjesta

Scroll to Top