Javni poziv za mjeru potpore ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U sklopu projekta EU4AGRI, koji financira Europska unija, 19. rujna objavljen je novi javni poziv za mjere potpore ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 milijuna KM, a sredstva potpore po zahtjevu mogu iznositi od 20.000 KM do najviše 200.000 KM (bez PDV-a) .

Za svaki projekt prijavitelj mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od najmanje 30% ukupnog iznosa opravdanih troškova predložene investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru potpore je 70% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predloženog ulaganja za sve sektore.

Prihvatljivi prijavitelji za bespovratna sredstva u okviru mjere potpore mogu biti obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i trgovačka društva.

Tko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Ovim javnim pozivom Europska unija će podržati poljoprivredna gospodarstva koja pridonose stabilizaciji/jačanju konkurentnosti proizvodnje i povećanju razine produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje modernizacijom i uvođenjem novih tehnologija i inovacija, poboljšanjem kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, te povećanjem produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje. promicanje dobrih poslovnih običaja i održivog razvoja kroz poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane te pridonijeti ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.

Za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore, kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i maslinarstvo, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala. (sadnice voća, sadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj bilja, ljekovitog bilja i gljiva te proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnositi od 5. listopada 2023. godine . Rok za podnošenje prijava je 20 studenog 2023. do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon roka neće se razmatrati.

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument  Upute za prijavitelje  koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave.

Korak 2: Preuzmite popratnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv

1a – Poslovni plan, Opis
1b – Kombinirani poslovni plan, Tablica
1c – Prijedlog projekta, Opis 1d – Prijedlog projekta 2 – Pismo namjere o sufinanciranju 3 – Globalna načela UN-a 4 – Izjava povezanih strana 5 – Referentne liste povrata
Prijava se podnosi ISKLJUČIVO putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba. Upute za korištenje online platforme nalaze se na istoj poveznici.

Dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom možete postaviti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54  u periodu od 30.09.2023. godine do 10.11.2023. godina .

Osim toga, u narednom periodu bit će organiziran niz informativnih sesija u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Informacije o točnom vremenu i mjestu održavanja bit će objavljene na našim stranicama i putem fa.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete saznati na službenoj web stranici projekta www.eu4agri.ba , kao i na Facebook stranici projekta EU4AGRI.

EU4AGRI  je četverogodišnji (2020.-2024.) projekt Europske unije vrijedan 20,25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Scroll to Top