JAVNI POZIV za dodjelu sportsko-gospodarskog lovišta \’\’Mliništa – Paripovac\’\’ u zakup

Na temelju članka 37. Zakona o lovstvu (\’\’Službene novine Federacije BiH\’\’, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), i  članka 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup (\”Narodne novine Hercegbosanske županije\”, broj: 4/23), Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije, (\”Narodne novine Hercegbosanske županije\”, broj: 8/15, 9/16 i 8/22), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sportsko-gospodarskog lovišta ”Mliništa – Paripovac” u zakup

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

            Ministarstvo nema obvezu vraćanja dokumentacije pristigle na Javni poziv.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ponuda koja je dostavljena nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda ne smije se otvarati, niti se razmatrati i vratit će se ponuditelju.

Prijava na javni poziv podnose se na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegbosanske županije u zapečaćenom omotu s naznakom.

Kompletan dokument javnog poziva pogledajte OVDJE

Prijavni obrazac i izjave preuzmite OVDJE

Scroll to Top