JAVNI POZIV za dodjelu sportsko-gospodarskog lovišta  \’\’Mliništa – Paripovac\’\’ u zakup

Na temelju članka 37. Zakona o lovstvu (\’\’Službene novine Federacije BiH\’\’, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), i  članka 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup (\”Narodne novine Hercegbosanske županije\”, broj: 4/23), Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije, (\”Narodne novine Hercegbosanske županije\”, broj: 8/15, 9/16 i 8/22), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sportsko-gospodarskog lovišta  \’\’Mliništa – Paripovac\’\’ u zakup.

Predmet Javnog poziva je dodjela u zakup sportskogospodarskog lovišta \’\’Mliništa – Paripovac\’\’, općina Glamoč, površine: 11 275 hektara

Javni poziv će se objaviti na mrežnim (web) stranicama Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com u rubrici javni pozivi i na mrežnim stranicama Ministarstva https://mpvs-hbz.gov.ba/, te oglasnoj ploči Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja Javnog poziva  na mrežnim stranicama.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ponuda koja je dostavljena nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda ne smije se otvarati, niti se razmatrati i vratit će se ponuditelju.

Prijava na javni poziv podnose se na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegbosanske županije u zapečaćenom omotu s naznakom.

Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 8,30 do 14,30 sati na mob. 034/ 200 364.

Kompletan dokument javnog poziva pogledajte OVDJE

Prijavni obrazac i izjave preuzmite OVDJE

Scroll to Top