Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekt Europske unije EU4AGRI objavljuje javni poziv vrijedan 6 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolirane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta. Ovaj javni poziv je sedmi po redu objavljen kroz projekt EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, pogotovo u periodu trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom.

Tko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti fizičke osobe, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva i proizvodnja meda.

Podnositelji mogu podnijeti prijave isključivo samostalno. Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanciranje iznosi minimalno 30%.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2022. godine do 17.00 sati.

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnositelje prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite potrebnu dokumentaciju

1. Obrazac za prijave (fizičke osobe)
1. Obrazac za prijave (pravne osobe)
2a. Poslovni plan narativ
2b. Poslovni plan tabela
2c. Projektni prijedlog narativ
2d. Projektni prijedlog tabela
3. Pismo namjere o sufinanciranju
4. Lista za provjeru
5. UN globalni principi
6. Izjava o povezanim licima
7. Izjava o prinosima i prihodima
8. Referente liste prinosa
9. Kriteriji za ocjenu dobrobiti životinja

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 10.12.2021. do 15.01.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresirani podnositelji prijava trebaju pažljivo pročitati dokument Smjernice za podnositelje prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekt neće odgovarati na već odgovorena pitanja.

Neposredno nakon objave javnog poziva Projekti će organizirati informativnu/e sesiju/e tijekom kojih će se prezentirati najvažniji aspekti javnog poziva, te ukazati na najčešće greške i propuste prilikom izrade prijave i poslovnog plana.

Konačna informacija o održavanju informativne sesije će biti objavljena na web stranici projekta EU4AGRI www.eu4agri.ba, UNDP web stranici www.ba.undp.org  kao i putem medija.

Kroz projekt EU4AGRI do sada je podržano 45 investicija bosanskohercegovačkih poljoprivrednika i poduzeća s investicijama ukupne vrijednosti 10.7 miliona KM od čega je 6.3 miliona KM financirala EU. U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena poduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utječe na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 miliona eura.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Scroll to Top