Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Projekt EU4AGRI objavljuje novi javni poziv za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vrijedan 2 milijuna KM. Ovaj javni poziv, kao i smjernice za potencijalne prijavitelje, isključivo se odnose na mjeru potpore u prerađivačkim kapacitetima poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili poboljšanje postojećih proizvoda, marketinških alata. , te osiguravanje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Projekt EU4AGRI objavljuje novi javni poziv za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vrijedan 2 milijuna KM.

Tko se može prijaviti?
Obrtnici, poduzetnici, zadruge i trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća koja zapošljavaju do 250 radnika, te svi projekti koji se odnose isključivo na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu i unutar sektora: prerada voća, prerada gljiva, ljekovitog bilja, ljekovitog bilja. , vinarstvo i prerada maslina, prerada povrća, prerada mlijeka, prerada meda, prerada mesa, prerada jaja, prerada i konzerviranje ribe, prerada žitarica te proizvodnja gotove hrane i jela.

Na ovaj javni poziv prijavitelji mogu podnijeti samo jednu prijavu. Prijave za projekte definirane ovim javnim pozivom prijavitelji mogu podnositi isključivo samostalno. Prijave više prijavitelja unutar jednog prijedloga neće se uzimati u obzir. Podnositelji su odgovorni za realizaciju projekta, uključujući i financijske obveze.

Neprihvatljivim prijaviteljem smatraju se podnositelji koji su u prethodnom razdoblju koristili financijsku potporu kroz mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (odnosi se na mjeru financiranu od strane EU4AGRI i EU4AGRI/Recovery).

Sredstva potpore po zahtjevu mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom).

Maksimalni iznos tražene financijske potpore za projekte koji spadaju u LOT1 ne može biti veći od 80.000 KM (iznos bez PDV-a), dok iznos tražene financijske potpore za projekte koji spadaju u LOT2 mora biti od 80.001 KM do 300.000 KM (iznosi bez PDV-a) .

Iznos obveznog financijskog sudjelovanja prijavitelja (odnosi se na oba LOT-a) iznosi 30% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinanciranje mora biti novčano, a sudjelovanje bilo koje druge vrste neće se uzimati u obzir.

Značajna razlika u odnosu na prethodno objavljeni Javni poziv za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i plasman poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je:

Rok za dostavu građevinske dozvole (ukoliko je relevantna) je pomaknut i vezan uz prvi zahtjev za isplatu korisniku (u slučaju da se odobri financijska potpora).
Potvrde o nepostojanju poreznih dugova, te potvrde o nepostojanju blokade računa zamijenjene su Izjavom podnositelja zahtjeva (u trenutku podnošenja zahtjeva). Potvrde nadležnih institucija dostavljaju se naknadno, prilikom potpisivanja Ugovora o novčanoj potpori.
Poslovni plan se ocjenjuje na temelju financijskih i nefinancijskih pokazatelja, au ocjeni financijskih pokazatelja izravni (učinci ulaganja na sektor u kojem se provodi) i neizravni (učinci ulaganja na druge prihvatljive sektore) u kojem podnositelj zahtjeva posluje) koriste se učinci ulaganja.
Prijave se podnose od 9. svibnja 2023. godine, dok je rok do 20. lipnja 2023. godine do 15.00 sati. Prijave podnesene drugim kanalima (mail ili email) neće se razmatrati.

Kako se prijaviti na javni poziv?
Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave.

Korak 2: Popratna dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prva online informativna sesija bit će održana putem Facebook stranice projekta EU4AGRI a vrijeme održavanja informativne sesije bit će objavljeno naknadno.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta javnipoziv.undp.ba. u vremenskom periodu od 27.04.2023. do 12.06.2023. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

IZVOR: https://eu4agri.ba/objavljen-novi-javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/

Scroll to Top