Javni natjecaj za popunu radnog mjesta drzavnog sluzbenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva HBZ

Na temelju čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14,
5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17-
Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Pomoćnik ministra za šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu, na mandat od 5 (pet) godina – 1
(jedan) izvršitelj.

Kompletan dokument javnog natječaja preuzmite i pogledajte OVDJE

Scroll to Top