Izjave o vlasnistvu za koze ili ovce

S obzirom da primjer obrasca „Izjave o vlasništvu“ koje je propisalo Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nema dovoljno mjesta za brojeve ušnih markica
ovaca ili koza izrađene su verzije na više stranica koje možete koristiti ukoliko imate potrebu.
Postoji nekoliko verzija „Izjave o vlasništvu“ u odnosu na to koliko brojeva je potrebno za
popunjavanje. Pohvalno bi bilo koristiti onu verziju na kojoj neće biti praznih listova zbog
lakše obrade i arhiviranja. Bitno je napomenuti da svaka stranica mora biti ovjerena.

  • Za proizvođače koji imaju više od 930 ovaca je potrebno samo da ubace još tabela u
    dokument ili koji imaju manje da izbace isti.
  • Izjave se neće moći prepravljati.

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 175 BROJEVA

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 300 BROJEVA

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 550 BROJEVA

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 930 BROJEVA

Scroll to Top