Uncategorized

Izjave o vlasnistvu za koze ili ovce

S obzirom da primjer obrasca „Izjave o vlasništvu“ koje je propisalo Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nema dovoljno mjesta za brojeve ušnih markica
ovaca ili koza izrađene su verzije na više stranica koje možete koristiti ukoliko imate potrebu.
Postoji nekoliko verzija „Izjave o vlasništvu“ u odnosu na to koliko brojeva je potrebno za
popunjavanje. Pohvalno bi bilo koristiti onu verziju na kojoj neće biti praznih listova zbog
lakše obrade i arhiviranja. Bitno je napomenuti da svaka stranica mora biti ovjerena.

  • Za proizvođače koji imaju više od 930 ovaca je potrebno samo da ubace još tabela u
    dokument ili koji imaju manje da izbace isti.
  • Izjave se neće moći prepravljati.

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 175 BROJEVA

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 300 BROJEVA

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 550 BROJEVA

Preuzmite ovdje: IZJAVA ZA OVCE DO 930 BROJEVA

Divlji konji na Kruzima problem i neprocjenjivo blago livanjskoga kraja i Hercegbosanske županije

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i inicijative ministra Bože Perića jučer je u hotelu Novitas u Livnu održan radni sastanak o temi Zakonodavno – institucionalni okvir za upravljanje krdom divljih konja na platou Krug planine. Sastanku je uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije nazočili i predstavnici iz desetak institucija, nevladinih organizacija, privatnog i turističkog sektora. Radnom sastanku nazočio je i Vinko Batinić profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, putem online veze sastanku je nazočio i  Petar Džaja profesor na Veterinarsko-medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a video podrške poslao je Dekan na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu Marko Samardžija. Moderatorica sastanka bila je Ivana Mišković, šef Službe za koordiniranje razvoja i integracije Hercegbosanske županije.

Radni sastanak otvorio je resorni ministar Božo Perić i uz riječi dobrodošlice  kazao je „Pokrenuli samo ovu priču iz razloga što su tzv.  „divlji konji“,  u biti domaće životinje a sve poslove vezane  za životinje obavlja mahom veterinarska i stočarska struka koja je usko vezana s redovitim poslovima Ministarstva. Također taj prostor je dodijeljen Hercegbosanskim šumama i lovcima na korištenje od strane Ministarstva. Budući da su izvanredna turistička atrakcija, predstavljaju velik potencijal u tom sektoru no ukoliko se o njima ne bude vodila briga imat ćemo velikih problema kako zbog  šteta koje se događaju na prometnicama tako i činjenicom da stanište na kojem obitavaju neće moći podnijeti njihov brzi prirast koji se svake četiri godine udvostručuje. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je pozvalo sve  sudionike da daju svoj doprinos u cilju pronalaska rješavanja ovog problema.  Na raspolaganju imamo Veterinarski fakultet sa Zagrebačkog Sveučilišta sa svim svojim resursima, stručnu pomoć nudi nam i Agronomski fakultet iz Mostara kao i Zavod za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije te vjerujem što se tiče struke da ćemo dobiti sve moguće potrebne parametre i analize. Nadam se da je ovo samo  jedan u nizu sastanaka koje ćemo imati po pitanju upravljanja krdom „divljih konja“.

Na samom početku sastanka razgovaralo se o zakonodavnom modalitetu upravljanja krdom „divljim“ konjima, prvenstveno kako izraditi  studiju upravljanja, tko će odrediti područje na koje mogu obitavati, na koji način dati pravo upravljanja, kako financirati i kako ostvariti suradnju s turističkim sektorom.

Profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Vinko Batinić prezentirao je „divlje konje“, njihovu povijest, procjenu brojnog stanja, boju, alat, organizaciju krda, hranidbu, vodu, kontrolu plodnosti  kao i nedostatke odnosno probleme s nedostatkom vode, probleme s hranidbom u zimskim mjesecima, problemi s nedostatkom soli-minerala, napadi vukova. Ovo je većina razloga zbog čega konji stvaraju prometne nesreće, ugrožavaju privatne posjede i nasade, smanjuju pašne prostore i količine vode iz lokvi za ostalu stoku.

Također, model upravljanja divljim konjima u svijetu prezentirao je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Marko Barać.

Na koncu je zaključeno kako je ovaj radni sastanak  dobar put i početak koji vodi kvalitetnom rješavanju pitanja „divljih konja“ koji jesu velik problem ali isto tako i neprocjenjivi prilika i blago livanjskog kraja kao i cijele Hercegbosanske županije.

JAVNA SAVJETOVANJA: Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027.

Sukladno Zakonu o poljoprivredi (Službene novine Federacije BiH, br. 88/07, 4/10, 27/12, 7/13, 82/21), Zakonu o planiranju razvoja i upravljanju razvojem u Federaciji BiH Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine\”, broj: 32/17), te prateće Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovina“, broj: 74/19) izradilo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i dostupan je na uvid. Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027 .

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe i daju svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na dokument te ih dostave na predviđenom obrascu do 12. veljače 2024. godine . godine pisanim putem na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Hamdije Ćemerlića 2, 71 000 Sarajevo ili elektronskim putem na email: pejo.janjic@fmpvs.gov.ba.

Izvor: https://fmpvs.gov.ba/2024/01/12/javne-konsultacije-nacrt-strategije-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-federacije-bosne-i-hercegovine-2021-2027/#pll_switcher

Javni poziv za mjeru potpore ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U sklopu projekta EU4AGRI, koji financira Europska unija, 15. prosinca objavljen je novi javni poziv za mjere potpore ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Javni poziv je vrijedan 2 milijuna KM, a sredstva potpore po prijavi mogu iznositi od 40.000 KM do najviše 150.000 KM (bez PDV-a). Prihvatljiva ulaganja uključuju kupnju traktora, strojeva i drugih poljoprivrednih strojeva za poljoprivrednike u BiH.

Za svaki projekt prijavitelj mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru potpore je 65% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predloženog ulaganja za sve sektore.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za bespovratna sredstva u okviru mjere potpore mogu biti obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća.

Tko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Ovim javnim pozivom Europska unija će podržati poljoprivredna gospodarstva koja pridonose stabilizaciji/jačanju konkurentnosti proizvodnje i povećanju razine produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje modernizacijom i uvođenjem novih tehnologija i inovacija, poboljšanjem kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, te povećanjem produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje. promicanje dobrih poslovnih običaja i održivog razvoja kroz poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane te pridonijeti ublažavanju posljedica pandemije COVID-19.

Za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore, kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća – uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala. (voćne sadnice, sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj začinskog i ljekovitog bilja.

Kako se prijaviti? 

Korak 1: Pročitajte dokument Upute za prijavitelje koji sadrži sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu ispunjavanja i predaje prijava.

Korak 2: Preuzmite popratne dokumente za prijavu na javni poziv

Dodatak 1 Obrazac prijedloga projekta
Dodatak 2 Proračun projekta
Dodatak 3 Pismo namjere o sufinanciranju
Dodatak 4 Globalna načela UN-a
Dodatak 5 Izjava o povezanim stranama

Prijave na ovaj javni poziv podnose se od 10. siječnja 2024. godine. godine, a rok za podnošenje prijava je 20.02. 2024. godine do 15 sati. Prijave podnesene nakon roka neće se razmatrati.

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za dostavu prijava https://javnipoziv.undp.ba/  kojeg osigurava EU4AGRI projekt. Slanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, faks, itd.) nije prihvatljivo i prijave poslane na ovaj način neće se razmatrati.  Dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom možete postaviti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba/   u razdoblje od 10.01.2024. godine do 10.02.2024. godine.

Osim toga, u narednom razdoblju bit će organizirana online informativna sesija putem Facebook stranice EU4AGRI. Informacija o točnom datumu održavanja bit će objavljena na web stranici. Više informacija o ovom Javnom pozivu možete pronaći na službenoj web stranici projekta www.eu4agri.ba, kao i na Facebook stranici projekta EU4AGRI.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020.-2024.) projekt Europske unije vrijedan 20,25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Izvor: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-3/

POZIV za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na nacrt Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije


Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poziva
svu zainteresiranu javnost, ovlaštene predstavnike lokalne samouprave, lovačke udruge i
druge zainteresirane udruge građana kao i sve ostale žitelje da dostave svoje primjedbe,
prijedloge i sugestije na tekst nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije.
Svoje obrazložene prijedloge, sugestije i mišljenja možete dostaviti putem kreiranog
obrasca za tu namjenu, najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.
Obrazac i tekst nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije se mogu preuzeti u
na sljedećim mrežnim poveznicama:

Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na nacrt Zakona o lovstvu
Hercegbosanske županije


Nacrt Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije

Popunjene obrasce možete dostaviti ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem maila: mpvs@vladahbz.com
ili putem pošte.

Scroll to Top