Uncategorized

Potpisani ugovori s mladim poljoprivrednicima s područja Hercegbosanske županije

Temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za Potporu mladim poljoprivrednicima s područja Hercegbosanske županije, jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Božo Perić potpisao ugovore s 10 mladih poljoprivrednika s područja Hercegbosanske županije koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom

Listu podnositelja prijava koji su ispunili uvjete Javnog poziva možete pogledati OVDJE.

Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obaviještava jedinice lokalne samouprave na prostoru HBŽ-a o uvjetima/ mogućnostima sudjelovanja u Projektu WATSAN FBiH – Faza II, odnosno o planiranom novom kreditu Europske investicijske banke koji je namijenjen za rekonstrukciju i izgradnju projekata u vodno-komunalnoj infrastrukturi: izgradnja/rekonstrukcija sustava za vodoopskrbu, sustava
za odvodnju otpadne vode, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
uređaja za prečišćavanje vode za piće i slično.

Dopis Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s detaljima možete preuzeti OVDJE , a Upitnik kojeg bi trebale popuniti općine/gradovi i dostaviti putem e-maila na e-mail adrese navedene u Upitniku, do 20. prosinca 2021. godine preuzmite OVDJE

Potpisani ugovori temeljem Javnog poziva za sufinanciranje Projekta iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Božo Perić  potpisao ugovore temeljem javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije s predstavnicima općina Tomislav Grada, Drvara, Bosanskog Grahovo, Kupresa i Grada Livna. Potpisivanju ugovora nazočio je i  predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin koji je podržao ovaj projekt i naglasio da su ovakvi projekti od velikog značaja za Hercegbosansku županiju.

Za sufinanciranje projekta u okviru spomenutog Javnog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 776.792,28 KM.

Iznos je raspoređen jedinicama lokalne samouprave prema sljedećim kriterijima za raspodjelu – Postotak od ukupnog iznosa uplate opće i posebne vodne naknade iz prethodne 2020. godine iz općina/grada Hercegbosanske.

Raspodjela sredstava izvršit će se na sljedeći način:

 1. Općina Bosansko Grahovo – Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže i faza 7.440,00 KM
 2. Općina Kupres – Rekonstrukcija vodocrpilišta „Točak“ s izgradnjom vodospreme 73.040,00 KM
 3. Općina Tomislavgrad – Izgradnja kanalizacije u naselju Bobara 200.000,00 KM i izgradnja kanalizacije u ulici Potkolje 103.600,00 KM
 4. Grad Livno – Izrada propusta i odvodnih kanala 37.772,28 KM i sekundarna vodovodna mreža za naselje Ljubunčić 312.300,00 KM
 5. Općina Drvar – Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru –dio distribucijske vodovodne mreže od rezervoara (kroz glavnu ulicu) do semafora 42.640,00 KM.

Potpisani ugovori s obrazovnim ustanovama vezanih za edukaciju učenika u oblasti poljoprivrede i okoliša

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata obrazovnih ustanova vezanih za edukaciju učenika u oblasti poljoprivrede i okoliša, jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Božo Perić potpisao ugovore s 4 obrazovne ustanove s područja Hercegbosanske županije. Na samom početku nazočnima se obratio resorni ministar, Bože Perić i kazao, među ostalim, kako je cilj popularizirati poljoprivredu u svim osnovnim i srednjim školama Hercegbosanske županije kako bi se podigla što veća razina svijesti učenika kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti koje su povezane s poljoprivredom i zaštitom okoliša.

Za realizaciju Javnog poziva predviđena su sredstva u Programu utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Pravo prijave na Javni poziv imale su obrazovne ustanove koje su imale projekte povezane s poljoprivredom i zaštitom okoliša i to za uzgoj bilja i cvijeća u plastenicima i na otvorenom, uzgoj bilja i cvijeća u vodenim otopinama (hidroponija), nabavku pčelinjih zajednica za praktičnu nastavu, organiziranje jednodnevnih učeničkih izleta s ciljem podizanja svijesti o zaštiti okoliša i biodiverzitetu, uređenju školskih vrtova i druge slične projekte.

Obrazovne ustanove koje su ispunile uvjete Javnog poziva, te koje su jučer potpisale ugovore su:

 • Srednja škola „Tin Ujević“ u Glamoču
 • Gimnazija „Marko Marulić“ Tomislav Grad
 • Srednja strukovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“ Livno
 • Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Božo Perić potpisao ugovore temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova organiziranja izložbi i sajmova iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

U ponedjeljak 22, studenoga, 2021. godine u prostorijama Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Božo Perić potpisao je ugovore s tri općine s područja Hercegbosanske županije: Tomislav Grad, Drvar i Glamoč temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova organiziranja izložbi i sajmova iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pravo na prijave spomenutog Javnog poziva imale su jedinice lokalne samouprave i udruge poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije koji su organizirali izložbe ili sajmove u prethodnom razdoblju 2021. godine ili koji će organizirati izložbe ili sajmove od dana objave Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova organiziranja izložbi i sajmova iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja do 31. prosinca. 2021. godine.

Za realizaciju Javnog poziva predviđena su sredstva u Programu utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, a raspoređen će biti u jednakim iznosima za sve tri općine.

Manifestacije koje je podržalo ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije su:

 • „Dani glamočkog krumpira 2021“
 • „Dani drvarske drenjine“
 • „Božićni sajam 2021“
Scroll to Top