Uncategorized

Javni poziv za sufinanciranje projekta iz oblasti vodoprivrede


Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj. 35/05 ) i točke 6. Programa utroška sredstava kapitalnih transfera, ”Potpore općinama vodoprivreda”, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje: Javni poziv za sufinanciranje projekta iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objave na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, odnosno najkasnije do 11. travnja 2022. godine.

Kompletan dokument javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ili na broj telefona, 034/ 200-364.

Obavijest: Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da je Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 24.03.2022. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Programom su definirane vrste proizvodnji koje se potiču, način ostvarivanja novčanih potpora, kao i rokovi za podnošenje zahtjeva s propisanom dokumentacijom.


Izmjene i dopune programa pogledajte OVDJE


Program pogledajte OVDJE

Obrazac „Županijski zahtjev za potporu

Obrazac „Obračun novčane potpore za proizvodnju ovčijeg mlijeka u sustavu otkupa

Obrazac „Obračun novčane potpore za proizvodnju kozijeg mlijeka u sustavu otkupa

Obrazac „Obračun novčane poitpore za proizvodnju jagodičastog voća“ (MALINA I KUPINA).

Obrazac „Izjava za biljnu proizvodnju

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ili na broj telefona, 034/ 200-364.

Obavijest za voćare

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon rezidbe u nasadima koštićavog voća ( šljiva, trešnja, višnja i dr.), a prije kretanja vegetacije (do fenofaze otvaranja pupova) treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Champion WG 50, Champion Flow SC, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha 20 WP Manica i dr.).

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika bakrenom pripravku moguće je dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svijetlo ulje EC) ili koristiti gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja, kao što je Modro ulje. Poglavito je važno pravodobno zaštititi nasade bresaka  od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans).

Tretiranje treba obaviti u danima bez oborina i vjetra, u najtoplijem dijelu dana i uz povećani utrošak škropiva (tzv. plavo kupanje voćaka).

Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

Obavijest proizvođačima mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava proizvođače mlijeka da je u tijeku podnošenje prijava proizvodnje P-1 obrazaca za proizvodnju mlijeka.

Pozivaju se proizvođači svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka da što prije izvrše ažuriranja u RPG i RK, u općinskim službama i prikupe potrebnu dokumentaciju, kako bi na vrijeme predali P-1 obrazac. Pri podnošenju P-1 obrasca za proizvodnju kravljeg, ovčjeg ili kozjeg mlijeka potrebno je  priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Kopiju putovnica za goveda na ime klijenta
  2. Kopiju ugovora sa registriranim otkupljivačem/prerađivačem kojem isporučuje mlijeko
  3. Kopiju Privitka V ( Potvrde o provedenim obveznim mjerama)
  4. Porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja, izdano u 2022. godini (fizičke osobe,obrti i d.o.o). od nadležne porezne uprave
  5. Uvjerenje Uprave za neizravno oporezivanje ( obrti i d.o.o.) da nisu u sustavu PDV-a ili ako jesu da nemaju poreznih dugovanja za 2021. godinu izdato u 2022. godini).

Popunjen P-1 obrazac za proizvodnju svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka s propisanom dokumentacijom poljoprivredni proizvođači mogu osobno predati u pisarnici ( ured br.3) u zgrade Vlade HBŽ ili poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ Stjepana II Kotromanića 16 80101 Livno

S obzirom na broj kooperanata i obimnu dokumentaciju koja se treba pregledati tijekom obrade po zaprimanju u MPVŠ, cilj ove obavijesti je da Ministarstvo  na vrijeme pregleda zaprimljenu dokumentaciju i u što kraćem roku, nakon usvajanja Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022.godinu iz Proračuna F BiH. poslalo zahtjev za  isplatu poticaja za proizvodnju mlijeka u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Prezentacija Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede u Klasteru -5 (READP – Rural Enterprises and Agricultural Development Project)

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božo Perić, Pomoćnica ministra Ankica Čečura i Šefica Poljoprivredne stručne službe Silvija Jozić, jučer su nazočili prezentaciji  Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede u Klasteru 5 (READP – Rural Enterprises and Agricultural Development Project) koju je organiziralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.   Bosna i Hercegovina je zaključila novi kreditni sporazum s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD)  s ciljem financiranja troškova u okviru osmog IFAD-ovog projekta.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti ekonomskom razvoju povećanjem prihoda ruralnih siromašnih domaćinstava uz pomoć poslovnih lidera, te što veće i aktivnije uključivanje siromašnih poljoprivrednika  u uspješne profitabilne i izvorno orijentirane lance vrijednosti (LV). Poseban naglasak je na pomoći siromašnim ženama i mladima iz ruralnih područja, kako bi se u budućnosti što uspješnije uključili u sve projektne aktivnosti koje bi im pomogle pri zapošljavanju i samozapošljavanju.

\"\"Projekat se financira iz sredstava IFAD kredita u ukupnom iznosu od 11.787.000 Eura, od čega  Federaciji Bosne i Hercegovine pripada oko 60 posto odobrenih kreditnih sredstava. Otplata kredita je planirana na 18 godina s grace periodom tri godine. Kamata po ovom kreditu je 0,0 posto uz trošak servisiranja kredita od 0,25 posto godišnje.

Ukupna planirana vrijednost Projekta za Federaciju BiH iznosi oko 32,5 miliona KM, a planirani iznos sredstava će se osigurati iz IFAD kredita (13.812.463 KM), te učešća Vlade FBiH (4,95 miliona KM) i općina u FBiH (2,76 miliona KM), kao i uz sufinanciranje privatnog sektora (7,6 miliona KM) i krajnjih korisnika (3,3 miliona KM).

Projekt je efektivan te su se stekli neophodni uvjeti za početak provođenja u unaprijed definiranim klasterima i identificiranim dominantnim lancima vrijednosti (LV) na cijelom području FBiH.
Sudionicima su predstavljene informacije o projektnom području, ciljevima i proračunu projekta, te izvorima financiranja, kao i komponentama/podkomponentama i načinima njihove izvedbe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u naradnome razdoblju planira okupiti poslovne lidere (mala i srednja poduzeća, poljoprivredne zadruge i udruženja) s područja Županije te na zajedničkom sastanku sa nositeljima projekta pružiti sve potrebne informacije kako bi isti što bolje aplicirali na projekt.

 

FacebookTwitterRedditLinkedInWhatsApp

Scroll to Top