Uncategorized

OBAVIJEST O AŽURIRANJU I PROMJENI PODATAKA U RPG I RK ZA 2024. GODINU

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da mogu izvršiti promjenu i ažuriranje podataka u RPG  i RK za tekuću godinu.

Ukoliko nositelji poljoprivrednih gospodarstava ne ažuriraju podatke u navedenom roku, neće imati mogućnost ostvarenja novčanih potpora za biljnu i animalnu proizvodnju, kao ni ruralni razvoj.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br 034-200-364

MINISTAR BOŽO PERIĆ ODRŽAO RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA ŽVL-A HBŽ-A, LSHB-A I UPRAVE ZA ŠUMARSTVO HBŽ-A

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije gosp. Božo Perić održao je danas radni sastanak s predstavnicima Županijskog vijeća za lovstvo HBŽ-a, predstavnicima Lovačkog saveza Herceg Bosne, te predstavnicima Uprave za šume Hercegbosanske županije. U ime ŽVL-a HBŽ-a sastanku su nazočili gosp. Denis RaičMatej Bartulica te prof. dr. sc. Mate Buntić kao član Vijeća i kao dopredsjednik LSHB-a. U ime Lovačkog saveza Herceg Bosne sastanku je nazočio tajnik Saveza gosp. Ivica Lučić, a u ime Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije sastanku je nazočio direktor Uprave gosp. Josip Kujundžija. Osim navedenih, sastanku su nazočili i gosp. Davor Barać – stručni suradnik u Ministarstvu te gosp. Marko Barać – tajnik u Ministarstvu.

Teme sastanka su bile izrada nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije, suradnja Ministarstva s korisnicima lovišta, napose lovačkim udrugama/društvima, problemi s kojima se udruge susreću u gospodarenju lovištima te mogućnosti bolje promocije lovstva, rada udruga i rada Lovačkog saveza Herceg Bosne. Glede Nacrta zakona o lovstvu HBŽ-a istaknuto je da je tekst nacrta Zakona u najvećoj mjeri definiran i usuglašen s prijedlozima izmjena i dopuna koje su dostavljene u ime LSHB-a i ŽVL-a HBŽ-a. Svrha izrade i donošenja Zakona je bolje funkcioniranje sektora lovstva na području Hercegbosanske županije kako bi se očuvao i unaprijedio biodiverzitet lovišta, suradnja korisnika lovišta s lokalnom zajednicom, općinama, gradovima i Ministarstvom, ali isto tako bolje i učinkovitije gospodarenje lovištima na području HBŽ-a koje ima velike potencijale po pitanju razvoja lovstva u gospodarske, turističke ali i edukativne svrhe.

Glede suradnje Ministarstva, kako s udrugama i a isto tako i s Lovačkim savezom Herceg Bosne, istaknuto je da je suradnje bilo, ali ne na onoj razini na kojoj bi ona trebala biti. S ciljem poboljšanja suradnje s Ministrom, razgovaralo se oko određenih konkretnih koraka kako bi se ta suradnja poboljšala u vidu učestalije komunikacije glede vitalnih pitanja za lovstvo između Ministarstva, korisnika lovišta kao i Lovačkog saveza Herceg Bosne kao krovne institucije koja okuplja hrvatski lovački korpus u BiH. S tim u vezi, razgovaralo se i o mogućnosti raspisivanja javnih poziva za korisnike lovišta s ciljem uređenja lovišta, osobito u pogledu jačanja kapaciteta lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, jer korisnici lovišta, napose lovačke udruge, izravno ili pak neizravno doprinose gospodarskom rastu i punjenu proračuna, općina, gradova, Županije kao i Federacije. Ministar je iskazao potporu ovakvoj inicijativi i obećao da će Vlada HBŽ-a sukladno svojim mogućnostima poduprijeti projekte koje doprinose jačanju navedenih kapaciteta.

Na sastanku je bio riječi i o problema koji opterećuju rad lovačkih udruga/društava predstavnici ŽVL-a HBŽ-a su na prvom mjestu istaknuli štete od divljači, osobito na javnim prometnicama, gdje se u pravilu presuđuje na štetu korisnika lovišta. Posljedica takve sudske prakse u HBŽ-u je ta da su brojne lovačke udruge dovedene pred rub opstanka te im preostaju dvije mogućnosti: ili vratiti lovišta natrag Ministarstvu ili zauzeti javne prometnice kako bi spriječili mogući nastanak šteta od divljači. Predstavnici su također istaknuli da su svjesni činjenice da se Ministar ne može niti smije miješati u rad sudova, ali isto tako da je njihova dužnost ukazati na dugoročni i dalekosežni problem koji imaju s trenutnom sudskom praksom u HBŽ-u glede načina tretiranja stranaka u postupku.

Što se tiče promocije lovstva, Ministar je istaknuo da svi koji su vezani uz sektor lovstva, trebaju se aktivnije uključiti u svrhu promocije održivog lovstva kroz plasiranje pozitivnih lovnih, ali i drugih sadržaja putem medijskog izvještavanja, održavanja raznih edukativnih radionica, seminara, skupova i sl. Po ovome pitanju, tajnik LSHB-a gosp. Ivica Lučić je istaknuo da Savez već godinama provodi edukaciju lovaca kroz održavanje predavanja iz lovstva, lovačke ispite, ispite za lovočuvare, te obuku lovaca za početni pregled odstrijeljene divljači. Osim toga, Lučić je istaknuo da Savez u skorije vrijeme planira održati i program edukcije i polaganje za ocjenjivače trofeja divljači kao i prezentaciju plana i programa upravljanja mrkim medvjedom na uzgojnome području Hercegbosanske županije.

Sastanak je završio u pozitivnom ozračju i zadovoljstvu svih sudionika sastanka s vjerom da će se dosadašnja suradnja između Ministarstva, korisnika lovišta i Lovačkog saveza Herceg Bosne dići na jednu višu razinu u cilju održivog gospodarenja lovištima i jačanju svijesti o važnosti lovstva, lovačkih udruga, kao i ostalih korisnika lovišta u svrhu očuvanja i poboljšanja bioraznolikosti područja Hercegbosanske Županije.

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ prisustvovalo je na prvoj radionici u okviru LFMWB programa

Dana 21. veljače 2024. godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ prisustvovalo je prvoj radionici u sklopu LFMWB programa na temu Program upravljanja požarima na otvorenom prostoru u zemljama Zapadnog Balkana.

Ciljevi radionice u Sarajevu bili su predstaviti program upravljanja požarom otvorenog prostora na Zapadnom Balkanu i izgradnja zajedničkog LFM pristupa temi upravljanja požarom otvorenog prostora, uloga ključnih aktera na entitetskoj razini, te prezentacija sadržaja izvješća s entitetske razine.

Program ima za cilj poticanje regionalne suradnje, stvaranje zajedničkih postavki politike, razvoj strategija i smjernica za upravljanje požarima na otvorenim prostorima u zemljama zapadnog Balkana.

„Klimatske promjene, koje su sve izraženije, dovode do zajedničkog djelovanja institucija i šire društvene zajednice. Požari ne poznaju granice, zbog čega je međunarodna suradnja u području prevencije i odgovora na požare vrlo važna. Navedena suradnja omogućuje razmjenu resursa, tehnologija i znanja kako bi se poboljšala sposobnost brzog i učinkovitog reagiranja“, rekao je ministar Hrnjić.

„Ovaj program dolazi kao nužnost i zajednički interes za povećanje regionalne suradnje, kako bi zapadni Balkan bio bolje pripremljen za suočavanje s rizicima i prijetnjama šumskih požara, kao i požara koji se javljaju na poljoprivrednom zemljištu“, rekao je voditelj programa. Cvetan Nikolovski.

„To zahtijeva bolju pripremljenost i učinkovitije odgovore, ali i holistički i temeljit pregled upravljanja krajolikom na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Zato smo Švicarska agencija za razvoj i suradnju, ali i svi zajedno, uvjeren sam, uvjereni u važnost i relevantnost ovog novog Programa koji se temelji na nacionalnom i međunarodnom znanju i ekspertizi, suradnji i međusobnom povezivanju. granične akcije, a koja ima ambiciju doprinijeti značajnoj i trajnoj tehničkoj suradnji u regiji zapadnog Balkana“, istaknuo je prof. dr.sc. Nikola Nikolov, voditelj Regionalnog centra za motrenje požara.

Osim predstavnika ministarstva, radionici su nazočili i predstavnici kantonalnih ministarstava, poduzeća i uprava civilne zaštite koji se bave protupožarnom preventivom.

Sastanak Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s Hrvatskom lovačkim savezom

Dana, 16. veljače 2024. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ je imalo sastanak s Hrvatskim lovačkim savezom kako bi uspostavili kvalitetnije odnose i međugraničnu suradnju u području lovstva.

Jedna od tema sastanka je bila aktualna izrada županijskog nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije i prikupljanje kvalitetnih informacija i iskustava sa područja republike Hrvatske koja ima mnogo pozitivnih radnji za unaprjeđenje lovstva a kako bi ova županija imala što kvalitetniji Zakon o lovstvu.

Razgovaralo se o Uzgoju i zaštiti jelena običnog (lat. cervus elaphus) na području Hercegbosanske županije, sprječavanju krivolova, štete od divljači, nova vrsta divljači u našim lovištima – čagalj (lat. Canis aureus).

Predstavnici ministarstva su se također neformalno sastali sa predsjednikom lovačkog saveza Hercegbosne Draganom Gubercem i profesorom Lovstva i zaštite prirode dr.sc. Krunoslavom Pinturom te razmijenili iskustva, informacije koje  pomažu u donošenju odluka koje će doprinijeti boljoj organizaciji i unaprijeđenju lovstva u Hercegbosanskoj županiji.

            Ovim putem se zahvaljujemo predsjedniku Hrvatskog lovačkog saveza mr.sc. Ivici Budoru i njegovim stručnim suradnicima  Mariji Kusturi i Hrvoju Kukasu  na ugodnom gostoprimstvu te se nadamo  da je ovo  početak kvalitetne suradnje u području lovstva s Republikom Hrvatskom.

Scroll to Top