New

OBAVIJEST o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

OBAVIJEST

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za potporu prema modelu ruralnog razvoja u 2024

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika financijskih potpora (klijenti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i/ili Upisnik klijenata) s uvjetima i rokovima podnošenja zahtjeva za potporu temeljem modela ruralnog razvoja iz Programa Novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 25/24 i 33/24 ).

Podaci o korisnicima, opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja 2024., prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, minimalna i najveća vrijednost ulaganja, osnovni i dodatni iznos potpore, maksimalni iznos. potpore, mjere i dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu dodjele financijskih potpora prema modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24.). ) .

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Rokovi prijave:

Početni rok za podnošenje zahtjeva je sljedeći dan od dana objave ove obavijesti, a konačni rokovi za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije za potporu po mjerama su:

 • Ulaganja u poljoprivredne strojeve i priključke za biljnu proizvodnju ili stočarstvo je 05. 06. tekuće godine,
 • Ulaganja u opremu za biljnu proizvodnju , stočarstvo ili ribarstvo je 05.06
 • Ulaganja u nabavku rasplodnog grla su 05.08 .
 • Ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada su 05.08 .
 • Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u izrazito siromašnim područjima s nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom je 05. 08 . Trenutna godina,
 • Investicije za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika je 05.08 .
 • Certifikacija ekološke proizvodnje je 05.08 . Trenutna godina,
 • Ulaganja u izgradnju, proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu je 05.10 .
 • Ulaganja u građevinske objekte na poljoprivrednim gospodarstvima u pripremi za legalizaciju ili ispunjavanje ekoloških standarda je
  5. istopada tekuće godine,
 • Investicije u građevinske objekte i opremu za prehrambenu industriju su 5. listopada tekuće godine.

Za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i prehrambenu industriju u suradnji s Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za kredit i propisana dokumentacija podnosi se u skladu s rokovima navedenim na web stranici Razvojne banke Federacije BiH i Hercegovine.

BILJEŠKA:

Uplate sredstava za sve mjere iz ove obavijesti vršit će se putem transakcijskih računa navedenih u Registru klijenata. Svi klijenti koji podnose zahtjeve za financijsku potporu trebaju ažurirati podatke o transakcijskim računima u Registru klijenata u nadležnim općinskim uredima.

Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju 2024

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2024. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Programom su definirane vrste proizvodnji koje se potiču, način ostvarivanja novčanih potpora, kao i rokovi za podnošenje zahtjeva s propisanom dokumentacijom.

Program možete preuzeti OVDJE

Obrazac „Županijski zahtjev za potporu

Obrazac „Obračun novčane potpore za proizvodnju malina i kupina“

Obrazac „Izjava o zasnovanoj proizvodnji“

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ili na broj telefona, 034/200-364.

POZIV za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na prijedlog Zakona o šumama Hercegbosanske županije


Poštovani,
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poziva
svu zainteresiranu javnost, ovlaštene predstavnike lokalne samouprave, zainteresirane udruge
građana kao i sve ostale žitelje da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst
prijedloga Zakona o šumama Hercegbosanske županije.
Svoje obrazložene prijedloge, sugestije i mišljenja možete dostaviti putem kreiranog
obrasca za tu namjenu, najkasnije do 31. svibnja 2024. godine.
Obrazac i tekst prijedloga Zakona o šumama Hercegbosanske županije se mogu preuzeti u
na sljedećim mrežnim poveznicama:


Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na nacrt Zakona o šumama
Hercegbosanske županije


Tekst prijedloga Zakona o šumama Hercegbosanske županije

JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federacije BiH (“Službene novine
Fedearcije BiH”, broj: 35/05 ), točke 6. Programa utroška sredstava kapitalnih transfera, “Potpore
općinama – vodoprivreda” te Odluke Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-96-1/24 od 18. travnnja 2024 godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava (općina i
grada) s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na
području Hercegbosanske županije sukladno Programu .utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora
općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu.

Obrazac zahtjeva za prijavu projekata -“OPP obrazac”, će biti objavljen na web stranici Vlade
Hercegbosanske županije www.vladahbz .com, na web stranici Ministarstva www.mpvs-hbz.gov.ba, te se
istimožepreuzeti uprostorijama Ministarstva.
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektoršumarstva, lovstva i vodoprivrede
ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

Kompletan dokument javnog poziva preuzmite OVDJE

Obrazce za javni poziv preuzmite OVDJE

 Javni natjecaj za popunu radnog mjesta drzavnog sluzbenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva HBZ

Na temelju čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14,
5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17-
Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Pomoćnik ministra za šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu, na mandat od 5 (pet) godina – 1
(jedan) izvršitelj.

Kompletan dokument javnog natječaja preuzmite i pogledajte OVDJE

Scroll to Top