OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA 2023. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2023. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće moći  ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg ili novog Pravilnika.

1. Shodno gore navedenom, potrebno je  u matičnoj općini ažurirati podatke o broju grla ( muzna grla , junice , junad , svinje itd) , podatke o korištenju zemljišta kulturama koje se planiraju  proizvoditi u 2023. godini.  Pored toga obveza je ažurirati i sve promjene u RPG ( kontakt telefon, bankovni račun itd.)

2. Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina izdaju  P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane  s tim da su poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju :

– mliječnih krava u sustavu otkupa mlijeka

– ovaca u sustavu otkupa mlijeka

– koza u sustavu otkupa mlijeka

– proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka

– uzgoj rasplodne stoke ( junice)

– uzgoj goveda u sustavu krava – tele

– uzgoj izvornih zaštićenih pasmina

3.  su obvezni sami upisati ušne markice muznih grla na P-1 obrazac koji se  dostavlja na protokol  zgrade Vade HBŽ. i snose odgovornost za navedene podatke.

4. Napomena: kod unosa broja UM za muzna grla, mliječne ovce i koze u P-1 obrazac poljoprivredni proizvođači ne smiju stavljati UM junica, janjaca i jaradi ( upisuju se samo UM mliječnih grla).

Za predani Obrazac P-1 s dokumentacijom, poljoprivredni proizvođači će dobiti potvrdu s datumom prijema pisarnice,  kako bismo izbjegli sve probleme oko predaje istih u tekućoj godini.

PRI PODNOŠENJU P-1 OBRAZACA ZA PROIZVODNJU KRAVLJEG, OVČIJEG ILI KOZJEG MLIJEKA POTREBNO JE PRILOŽITI :

 1. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka:
 1. KOPIJU PUTOVNICA GOVEDA
 • KOPIJU UGOVORA S OTKUPLJIVAČEM / PRERAĐIVAČEM MLIJEKA
 • KOPIJU PRIVITKA V ( POTVRDE O PROVEDENIM OBAVEZNIM MJERAMA  
 • POREZNO UVJERENJE DA NEMA POREZNIH DUGOVANJA IZDATO U 2023. GODINI ( fizičke osobe , obrti i d.o.o.)
 •  UVJERENJE UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE da nisu u sustavu PDV-a ili ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u prethodnoj godini izdato u 2023. godini. ( obrti i d.o.o.)
 • Za proizvodnju svježeg ovčjeg ili kozjeg mlijeka:
 1. POTVRDU O STANJU  ŽIVOTINJA NA IMANJU, IZDATU OD NADLEŽNE VETERINARSKE STANICE;
 • KOPIJU UGOVORA S OTKUPLJIVAČEM / PRERAĐIVAČEM MLIJEKA
 • POREZNO UVJERENJE DA NEMA POREZNIH DUGOVANJA IZDATO U 2023. GODINI ( fizičke osobe , obrti i d.o.o.)
 • UVJERENJE UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE da nisu u sustavu PDV-a ili ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u prethodnoj godini izdato u 2023. godini. ( obrti i d.o.o.)

      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA HBŽ