JAVNI POZIV za podnošenje prijava za potporu promociji i edukaciji u oblasti agroturizma

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (;Službene novine F BiH;,broj 35/05)
 i članka 18.e Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj

proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022.godinu

(„Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 5/22, 7/22 i 08-01-20-3304/22), Ministarstvo

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za potporu promociji i edukaciji u oblasti agroturizma preuzmite OVDJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU na Javni poziv za podnošenje prijava za potporu promociji i edukaciji u oblasti agroturizma preuzmite OVDJE

  Izvješće o utrošku dodijeljenih financijskih sredstava za POTPORU PROMOCIJI I EDUKACIJI U OBLASTI AGROTURIZMA preuzmite OVDJE