JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnog službenika.

Na temelju članka 34. a u vezi sa člankom 44. st. 4. i 5. i na temelju članka 105. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne
novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14,5/16 i 1/22), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj
službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06
i 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na
zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.


  • Stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju i savjetovanje u poljoprivredi u Odsjeku za
    poljoprivredno savjetodavnu službu i uzgojno selekcijski rad – 2 (dva) izvršitelja

Cijeli dokument javnog natječaja preuzmite OVDJE