IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

Vlada Hercegbosanske županije, na 51. sjednici održanoj 24. svibnja 
2022. godine, dala je suglasnost na Izmjene i dopune Programa utroška 
sredstava namijenjenih „Potpori poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom 
razvoju“, koja su utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. 
godinu, program možete preuzeti OVDJE.