Hercegbosanska županija podržala 167 poljoprivrednih
proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva hercegbosanske županije obradilo je pristigle
zahtjeve u dijelu programa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” a koji se odnose
na sufinanciranje troškova biljne proizvodnje, u iznosu 200 KM/ha.
Pravo na potporu ostvarilo je 167 poljoprivrednih proizvođača, a ukupno je isplaćeno 168 024,00 KM.
Ministarstvo financija hercegbosanske županije žurno je obradilo potrebne obrasce te izvršilo
isplatu.
Na ovaj način potpomognuta je proljetna sjetva, a Ministarstvo aktivno radi na obradi i drugih
programom predviđenih potpora, čija se isplata može očekivati u sljedećem mjesecu.