Održan informativni sastanak u svezi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije u BiH

Povodom objavljenog novog javnog poziva EU4AGRI, vrijednog 3,2 miliona KM za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, jučer je u tehnološkom parku Linnovate u Livnu održan informativni sastanak na kojem su prezentirani detalji Javnoga poziva.

Na sastanku su uz ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božu Perića i predstavnike resornoga ministarstva nazočili i potencijalni korisnici sredstava ovog Javnog poziva.

Na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije mogu se prijaviti vlasnici obrta, zadruga, mikro, malih i srednjih poduzeća, te svi projekti koji se odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sektora: prerada voća, prerada gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva, prerada maslina, povrća, mlijeka, meda, mesa, jaja, prerada i konzerviranje ribe i prerada žitarica.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Najviši iznos tražene financijske podrške ne može biti već od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili najviše 350.000 KM.

Prijave na Javni poziv podnose se od 5. svibnja 2022. godine, a krajnji roka za prijavu je 7. lipnja 2022. godine do 17:00 sati, putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba/. Prijave podnesene putem drugih kanala (pošta, e-mail) neće se uzimati u razmatranje. Svi zainteresirani mogu pristupiti Javnom pozivu putem web stranice projekta eu4agri.ba. ili na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA)