Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božo Perić, Pomoćnica ministra Ankica Čečura i Šefica Poljoprivredne stručne službe Silvija Jozić, jučer su nazočili prezentaciji  Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede u Klasteru 5 (READP – Rural Enterprises and Agricultural Development Project) koju je organiziralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.   Bosna i Hercegovina je zaključila novi kreditni sporazum s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD)  s ciljem financiranja troškova u okviru osmog IFAD-ovog projekta.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti ekonomskom razvoju povećanjem prihoda ruralnih siromašnih domaćinstava uz pomoć poslovnih lidera, te što veće i aktivnije uključivanje siromašnih poljoprivrednika  u uspješne profitabilne i izvorno orijentirane lance vrijednosti (LV). Poseban naglasak je na pomoći siromašnim ženama i mladima iz ruralnih područja, kako bi se u budućnosti što uspješnije uključili u sve projektne aktivnosti koje bi im pomogle pri zapošljavanju i samozapošljavanju.

Projekat se financira iz sredstava IFAD kredita u ukupnom iznosu od 11.787.000 Eura, od čega  Federaciji Bosne i Hercegovine pripada oko 60 posto odobrenih kreditnih sredstava. Otplata kredita je planirana na 18 godina s grace periodom tri godine. Kamata po ovom kreditu je 0,0 posto uz trošak servisiranja kredita od 0,25 posto godišnje.

Ukupna planirana vrijednost Projekta za Federaciju BiH iznosi oko 32,5 miliona KM, a planirani iznos sredstava će se osigurati iz IFAD kredita (13.812.463 KM), te učešća Vlade FBiH (4,95 miliona KM) i općina u FBiH (2,76 miliona KM), kao i uz sufinanciranje privatnog sektora (7,6 miliona KM) i krajnjih korisnika (3,3 miliona KM).

Projekt je efektivan te su se stekli neophodni uvjeti za početak provođenja u unaprijed definiranim klasterima i identificiranim dominantnim lancima vrijednosti (LV) na cijelom području FBiH.
Sudionicima su predstavljene informacije o projektnom području, ciljevima i proračunu projekta, te izvorima financiranja, kao i komponentama/podkomponentama i načinima njihove izvedbe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u naradnome razdoblju planira okupiti poslovne lidere (mala i srednja poduzeća, poljoprivredne zadruge i udruženja) s područja Županije te na zajedničkom sastanku sa nositeljima projekta pružiti sve potrebne informacije kako bi isti što bolje aplicirali na projekt.