Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obaviještava jedinice lokalne samouprave na prostoru HBŽ-a o uvjetima/ mogućnostima sudjelovanja u Projektu WATSAN FBiH – Faza II, odnosno o planiranom novom kreditu Europske investicijske banke koji je namijenjen za rekonstrukciju i izgradnju projekata u vodno-komunalnoj infrastrukturi: izgradnja/rekonstrukcija sustava za vodoopskrbu, sustava
za odvodnju otpadne vode, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
uređaja za prečišćavanje vode za piće i slično.

Dopis Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s detaljima možete preuzeti OVDJE , a Upitnik kojeg bi trebale popuniti općine/gradovi i dostaviti putem e-maila na e-mail adrese navedene u Upitniku, do 20. prosinca 2021. godine preuzmite OVDJE