Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Aktivnosti ministarstva

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Kemal Hrnjić u posjeti Hercegbosanskoj županiji

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić boravio je 17.11.2023 u Hercegbosanskoj županiji gdje je razgovarao sa županijskim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Božom Perićem. Sastanku je nazočio i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac. Tijekom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede s naglaskom na potrebu veće...

Pročitajte više
Važna OBAVIJEST poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i Šumarstva HBŽ Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju ostvariti novčane potpore federalnog ministarstva, da je rok za prijavu plana proizvodnje (PPP) do 15.11.2023.g. Proizvođači koji ne dostave PPP obrazac do navedenoga roka (15.11.2023.g.) neće moći ostvariti pravo na federalnu novčanu potporu. Obrazac PRIJAVA PLANA PROIZVODNJE...

Pročitajte više
Javni poziv – potpora u oblasti agroturizma

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj 35/05) i članka 8.g Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023.godinu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/23), 08-01-02-2126/23 i 08-01-20-2447/23, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede...

Pročitajte više
Javni poziv – sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljopri. proizvođača

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj 35/05) i članka 8.e Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023.godinu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/23), 08-01-02-2126/23 i 08-01-20-2447/23, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede...

Pročitajte više
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za Potporu mladim poljoprivrednicima s područja Hercegbosanskežupanije

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj 35/05) i članka 8.d Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023.godinu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/23), 08-01-02-2126/23 i 08-01-20-2447/23, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede...

Pročitajte više
Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o rokovima za podnošenja zahtjeva

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavještava poljoprivredne proizvođače orokovima za predaju zahtjeva s propisanom dokumentacijom za ostvarivanje prava na novčanupotporu, sukladno Programu „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ za slijedećeproizvodnje: Za sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa ovčjeg i kozjeg mlijeka ,poljoprivrednici ne trebaju podnositi zahtjeve jer će...

Pročitajte više

KONTAKT

Popunite obrazac i postavite upit ministarstvu

Adresa

Stjepana II. Kotromanića 16
80101 Livno

Telefon/Fax

(+387) 034 / 200-364

Kontaktirajte ministarstvo

Zakažite sastanak s ministrom

Popunite prijavni obrazac